Lagdommer blir ny leder i teleforvaltningsrådet

Samferdsdepartementet har oppnevnt lagdommer Ellen Mo som ny leder av Statens teleforvaltningsråd.

Sorenskriver Einar Thornesen fra Åsnes er oppnevnt som nytt medlem av rådet. Rådet består ellers av viseadministrerende direktør Kjell T. Roderburg fra Oslo (medlem), administrerende direktør Nils Holme fra Skedsmo (varamedl.), IT-sjef Kirsten Bjørnå fra Oslo (varamedl.) og advokat Eirik Djønne fra Oslo (sekretær).

Teleforvaltningsrådet er klageorgan for vedtak fattet av Post- og teletilsynet i telesaker. Rådet er også rådgivende organ for Samferdselsdepartementet i telespørsmål.

Til toppen