Lager 3D-modeller av ansikter fra foto

En svensk metode for å lage 3D-modeller av ansikter fra foto kan revolusjonere bildesøk på web.

Lager 3D-modeller av ansikter fra foto
Bilde:

I dag bygger løsninger på søk etter bilde stort sett på søk etter metadata, det vil si tekst som beskriver bildet og som lagres i tilknytning til bildet.

Et svensk selskap, Polar Rose, sier de forbereder å lansere teknologi som kan åpne for bildesøk etter en ny metode, gjennom data generert gjennom å utsette fotografier for en egen algoritme.

Teknologien til Polar Rose er foreløpig begrenset til ansikter. Algoritmen finner fram til et ansikt, og genererer en 3D-modell av det. Modellen fanger opp både dimensjoner, farger og tekstur. Bildene nedenfor gir en idé om hva som skjer:

Polar Rose har lagt ut en video som viser fangst av et ansikt, generering av modellen, og hvordan modellen kan vris i et tredimensjonalt rom.

Modellen av ansiktet kan reduseres til alfanumerisk streng på 90 tegn, og det er denne strengen som identifiserer ansiktet overfor søkeapplikasjonen. Forskjellige bilder av det samme ansiktet skal i prinsippet generere noenlunde identiske strenger.

Erfaringen hittil skal være at søkeapplikasjonen har en nøyaktighet på 92 til 95 prosent ved søk i en database på 10 000 ansikter, opplyser Polar Rose.

Databasen som det søkes i, kombinerer fotografier, tilhørende metadata og 3D-modeller. Det vil si at man kan ta et bilde man kjenner, generere en 3D-modell, og så søke i databasen etter ansikter som likner, og eventuelt også presisere navnet på personen man leter etter.

Man kan anta at en typisk bildedatabase vil inneholde fotografier der ikke alle personer er identifisert i metadataene. Her åpner Polar Rose-teknologien en ny mulighet til å gjenfinne umerkede fotografier av ukjente personer.

For å gi folk en anledning til å bidra til å identifisere ansikter på bilder fra offentlig tilgjengelige bildedatabaser, tenker Polar Rose seg en ordning der en pluginn til populære nettlesere samordnes med metadatafunksjonen i databasen.

De som har installert denne pluginnen, vil se en oransje rose på avbildede personer dersom ansiktet ikke er registrert i en modell. Klikker man på rosen, får man opp et vindu der man kan legge inn metadata. Denne funksjonen ser slik ut:

Legger man inn metadata, for eksempel det man mener å vite er navnet på personen på bildet, blir rosen rødfarget. Andre som klikker, får vite at «en person mener å vite at dette er et bilde av Johannes Celsius», og en anledning til å bekrefte identifiseringen, eller komme med et alternativ.

Denne pluginnen, samt programmeringsgrensesnitt (API-er) til teknologien, vil stilles gratis til rådighet for andre, under forutsetning av at Polar Rose får tilgang til å lagre modellen i sin database. Det gir selskapet en anledning til stadig å finpusse på algoritmen. For å få privatpersoner med på denne ordningen, lover Polar Rose at modeller hentet fra bilder som er merket «privat», ikke skal være offentlig søkbare.

Royalty-frie API-er skal også oppmuntre tredjepart til å finne nye og spennende anvendelser.

Polar Rose tenker seg forskjellige muligheter innen målrettet reklame. Selskapet har også forhåpninger om et samarbeid med bildedelingsnettstedet Flickr. Det skal sette i gang et prøveprosjekt fra midten av januar, døpt Limelight: Dersom du laster opp to bilder av deg selv til Polar Rose, og oppgir din Flickr-identitet, vil Limelight la deg finne fram til bilder av deg selv i online-bildene til Flickr-vennene dine.

Teknologien skal gjøres offentlig tilgjengelig i løpet av mars. Innen sommeren skal en mobil utgave være klar, og i løpet av tredje kvartal skal Polar Rose kunne tilby en indeks over alle offentlig tilgjengelige fotografier på web.

Framover skal teknologien for å generere 3D-modeller med utgangspunkt i fotografier utvides til andre typer objekter, for eksempel bygninger og kjæledyr. Etter hvert håper man å kunne generere modeller med utgangspunkt i videoopptak.

Den grunnleggende teknologien ble utviklet av teknologisjef i Polar Rose, Jan Erik Solem, mens han var student og så forsker ved universitetene i Lund og Malmö.

Selskapet ble stiftet i november 2004, og arbeidet opprinnelig med ansiktsgjenkjenning for europeiske regjeringer og deres politistyrker. I mars i år fant selskapet ut at det også var andre måter å dra nytte av teknologien.

Selskapet lover at det i løpet av januar vil kunngjøre sin første offentlige samarbeidspartner, i form av en europeisk fotodelingstjeneste.