Lager biometri-pass trass skepsis

Til tross for Datatilsynets skepsis, er produksjonen av biometriske pass i full gang i Norge.

Til tross for Datatilsynets skepsis, er produksjonen av biometriske pass i full gang i Norge.

Datatilsynet mener personvernet ikke blir tilfredsstillende ivaretatt ved innføring av biometriske pass, det vil si pass som inneholder ansiktsgjenkjenning og fingeravtrykk.

Et notat om de nye passene er nylig oversendt til Justisdepartementet. Stridens kjerne er om man skal la biometriske data ligge helt ubeskyttet (ukryptert) eller om det skal iverksettes sikkerhet (kryptering).

Men dette har ikke stoppet opp produksjonen av biometriske pass, som ble vedtatt for ett år siden.

3. oktober gikk startskuddet for produksjonen av nye norske pass hos Setec Norge.

Passet har det samme utseende som det gamle, men med et emblem på omslaget.

Ifølge seksjonssjef Steinar Talgø i Politidirektoratet er det foreløpig ansiktsgjenkjenning som er aktuelt. Innen 2007 vil det også komme fingeravtrykk som følge av EU-krav.

Talgø anslår at det i løpet av oktober vil bli trykket opp i underkant av 30 000 nye biometriske pass. Flere nordmenn har allerede anskaffet seg det nye passet.

USA er pådriver i arbeidet med å få resten av verden til å innføre biometriske pass innen oktober 2006.

    Les også:

I notatet til Justisdepartementet viser Datatilsynet til 40 europeiske personvernmyndigheter som i en felles resolusjon krever effektive sikkerhetsordninger. Prosjektet vil bli skrinlagt dersom sikkerheten ikke er god nok.

Datatilsynet ser muligheter for forfalskning og misbruk av ukryptert informasjon, og det fremstår som uklart om passene skal inngå i passregisteret, slik at vi får en sentral database med sensitiv informasjon.

Selv om produksjonen er i gang, forteller Justisdepartementet i et notat til Datatilsynet at det er i dialog med Politidirektoratet om evaluering og kvalitetssikring rundt produksjonen av de nye passene.

Departementet har lagt til grunn at de nye passene blir vanskeligere å misbruke og forfalske enn i de nåværende passene. I tillegg skal informasjonen være kryptert og kun kunne avleses på svært kort avstand.

Departementet mener at passene ikke skal kunne avleses av uautoriserte lesere med den teknologi som er tilgjengelig i dag.

Til toppen