Lager brannmur for PDA

Check Point har utviklet en personlig brannmur og kryptert VPN-løsning for tryggere kommunikasjon med Windows-baserte lomme-PC-er over trådløse og faste oppkoblinger.

Check Point har utviklet en personlig brannmur og kryptert VPN-løsning for tryggere kommunikasjon med Windows-baserte lomme-PC-er over trådløse og faste oppkoblinger.

VPN-1 SecureClient er navnet på løsningen som Check Point nå lanserer for Windows-baserte PDA-er, eksempelvis Compaqs Ipaq og Hewlett-Packards Jornada-serie. Løsningen inneholder personlig brannmur og et VPN (Virtuelt Privat Nettverk, trygg kryptering av overføringene) for kommunikasjon over trådløse nett, trådløse Internett-forbindelser, vanlig oppringt samband og ethernet-forbindelse.

- Ansatte bruker i stadig større grad PDA-er og håndholdte PC-er ute i felten. Når disse enhetene nå også blir brukt over trådløs Internett som klienter mot virksomhetens sentrale datanett, åpner det for uautorisert adgang og avlytting av dataoverføringene. Disse truslene mot sikkerheten møtes av VPN SecureClient som både gir personlig brannmur og sikker, kryptert overføring av data, hevder Geir Kristoffersen, ansvarlig for Check Point i Norge, i en pressemelding.

Han sier at det til nå "har vært altfor enkelt å avlytte passord, innhold, IP-adresser" m.m. som for eksempel blir sendt over trådløse nett eller GSM, og at sikkerhetsproblemene nødvendigvis vil måtte tilta som følge av økt bruk av WAP, MMS og mobil søking/nedlasting over Internett.

"Lommeutgaven" av VPN-1 SecureClient er basert på velprøvd CheckPoint-teknologi for brannmur og VPN, men utvider følgelig dette til også å omfatte trådløs kommunikasjon. PDA-brannmuren er alltid aktiv og løsningen byr dessuten på automatiske sikkerhetsoppdateringer, der "ett-klikk-installasjon" skal gjøre adminitrasjonen så enkel som mulig for brukeren.

Til toppen