Lager kjøpehjelper for norske ERP-kunder

ERP-analytiker Bo Hjort Christensen skal gi norske kjøpere av forretningssystemer en ny type oversikt.

ERP-analytiker Bo Hjort Christensen skal gi norske kjøpere av forretningssystemer en ny type oversikt.

Når en norsk bedrift skal modernisere sine forretningssystemer, står de fleste foran mange vanskelige valg. Utvalget er enormt og løsningen er satt sammen på like mange forskjellige måter.

For en IT-sjef eller leder av en mellomstor norsk bedrift kan derfor bare det å innehente informasjon og sammenligne tilbudene bli mer enn krevende nok. Senere kommer valget, forhandliger og tilpasninger med mange og skremmende eksempler om feilskjær og overskridelser.

ERP-analytiker og BI-professor Bo Hjort Christensen forklarer at bedrifter bør starte med å lete etter delvis ferdig tilpasset løsning. For å kjøpe en generelt forretningssystem og tilpasse det selv fra bunnen av er dyrt.

Hjort Christensen arrangerer den årlige konferansen Moderne ERP-systemer sammen med Norsk Siviløkonomforening. Årets konferanse som går fra 2-3. juni skal blant annet fokusere på såkalte bransjeløsninger.

Inntil for ikke så mange årene, var det bare de største bedriftene som fikk tilbud om løsninger som allerede langt på vei var tilpasset. For aktører som SAP tilbyr forretningsystemer tilpasset for eksempel kjemisk industri, bank og produsenter av høyteknologi.

Etter hvert har mange leverandører og tredjepartsaktører utviklet løsninger tilpasset forskjellige bransjer og typer bedrifter.

Hjort Christensen er krystallklar i sin dom.

- Som regel vil det nesten alltid lønne seg å kjøpe en løsning tilpasset bedriftstypen eller bransjen man jobber i kontra å tilpasse en generell forretningssystem-samling selv, sier ERP-analytikeren til digi.no.

Han påpeker tre store fordeler.

- En tilpasset løsning reduserer både tiden det tar å komme i gang og reduserer risikoen. Selv om en tilpasset løsning kan være dyrere enn standardversjonen, vil det totalt sett nesten alltid lønne seg, konkluderer Hjort Christensen.

For en vanlig bedrift vil det dog ta tid å jakte på mulige løsninger som er tilpasset deres behov. Dette problemer angriper nå Hjort Christensen.

Han har startet arbeidet med å lage en oversikt over alle de tilpassede utgavene de forskjellige forretningssystem-leverandørene og deres partnere tilbyr. Denne oversikten vil gi for eksempel en entrepenørselskap en ferdig oversikt over hvilke programvareleverandører som lager løsninger tilpasset deres bransje og type bedrift.

Denne velgerhjelperen for forretningsystem skal legges frem årets "Moderne ERP-systemer"-konferanse.

Konferansen er kanskje den tyngste IT-konferansen som er igjen i Norge, for her samles kundene som skal dyre produkter. I fjor rommet messen 26 utstillere, valgt ut og invitert av arrangøren. Deltakere på konferansen får med seg Hjort Christensens da ferske 600 sider tykke rapport Moderne ERP-systemer.

Les videre om de forskjellige typene tilpasninger og Hjort Christensens råd for å velge forretningssystem-system:

Til toppen