Lager klarere regler for e-postlesing

Datatilsynet arbeider med et forslag til klarere regler for arbeidsgivers lesing av de ansattes e-post.

Datatilsynet arbeider med et forslag til klarere regler for arbeidsgivers lesing av de ansattes e-post.

Reglene vil trolig bli lagt fram i form av forskrifter til personopplysningsloven. Målet er å være ferdig før påske. Arbeidet med å revidere denne loven er i gang, og forskrifter for bruk av e-post er et av områdene Datatilsynet ser på.

Direktør Georg Apenes i Datatilsynet sier i en pressemelding at det eksisterende regelverket er dekkende.

- Men i løpet av høsten har vi sett et behov for tydeliggjøring og detaljering av reglene av hensyn både til arbeidstakere og arbeidsgivere, sier Apenes.

Han viser til at personopplysningsloven legger opp til at arbeidsgiverne utformer nødvendige regler. Men det viser seg at arbeidsgiverne i liten . utstrekning har utformet nødvendige retningslinjer for bruk av e-post, sier Apenes.

Til toppen