Lager klyngenett til PlayStation 2

Butterfly.net har i samarbeid med Sony og IBM satt sammen et utviklernettverk til PlayStation 2 basert på grid computing. Slik teknologi lover høyere ytelse og bedre tilgjengelighet enn løsningene som er vanlige for spillservere i dag.

Butterfly.net har i samarbeid med Sony og IBM satt sammen et utviklernettverk til PlayStation 2 basert på grid computing. Slik teknologi lover høyere ytelse og bedre tilgjengelighet enn løsningene som er vanlige for spillservere i dag.

Å spille dataspill mot andre brukere over Internett, blir stadig mer populært. I den senere tiden har også mange av brukerne av de vanligste spillkonsollene fått slike muligheter.

Normalt kobler spillerne seg opp mot én av flere servere og kan da spille mot de andre som er knyttet til den samme serveren. Ulempen med denne løsningen er at antallet brukere per server er klart begrenset, samt at enkelte servere vil være langt mer belastet enn andre.

Det IBM-støttede selskapet Butterfly.net har en alternativ løsning på dette Ved å knytte serverne sammen i en stor, Internett-basert klynge - som i for brukerne vil se ut som én eneste virtuell superdatamaskin - vil belastningen og brukerne flyttes mellom de ulike serverne i konfigurasjonen. Teknologien kalles grid computing. Butterfly.net har tilbudt slike løsninger for PC-spill i nærmere ett år.

Butterfly.net har i samarbeid med Sony Computer Entertainment og IBM installert et slikt gitter bestående av 14 Linux-baserte bladservere som tar i bruk OGSA-standarden (Open Grid Services Architecture) for grid computing.

OGSA skal ifølge IBM støtte noen av de viktigste kravene til nettbaserte spilltjenester, deriblant tilgjengelighet, sikkerhet og ytelse. Dette nettverket skal stilles til disposisjon for utviklere som lager som ønsker å utvikle og teste spill til PlayStation 2 med støtte for denne teknologien, og driftes av IBM. Nettverket vil bli demonstrert under 2003 Game Developers Conference i San Jose neste uke.

Til toppen