Lager «levende bilder» til Google Earth

Webkameraer verden over kan gjøre tjenesten langt mer oppdatert.

Lager «levende bilder» til Google Earth

I Google Earth er det mange lag med informasjon som kan vises sammen med fly- og satellittfotoene. Blant disse er visning av 3D-bygninger, hvor stadig flere er laget av vanlige brukere ved hjelp av Google Building Maker.

Bygningene man lager på denne måten bruker flyfotoene som teksturer.

Nå har en gruppe forskere ved Washington University i St. Louis tatt det hele et skritt videre.

Ved å bruke verktøy som minner mye om dem man finner i Google Building Maker, har forskerne laget en løsning som kan vise bygninger og steder i Google Earth på en måte som er langt mer oppdatert enn dagens bildemateriale. Løsningen baseres på noe så velkjent som offentlig tilgjengelige bildefeeder fra webkameraer.

Ved å knytte sammen referansepunkter i bildene fra webkameraer, for eksempel veggen til en bygning eller et veikryss, med tilsvarende motiver i Google Earth. Dermed kan ett eller flere utsnitt fra hvert av de nyeste webkamera-bildene vises på riktig sted i Google Earth.

Løsningen, som forskerne kaller Live3D, er i alle fall foreløpig ikke tilgjengelig som et informasjonslag i Google Earth. Men det hele kan sees på denne siden, dersom man benytter en nettlesere hvor Google Earth Plugin er installert.

Det er på denne siden mulig for å lage nye sammenkoblinger mellom webkameraer og Google Earth. På den samme siden er det også en video som beskriver hvordan Live3D brukes, og lenker til samlinger med både Live3D-scener og mange webkameraer.

Et minus ved løsningen er at bildene fra offentlig tilgjengelige webkameraer ofte har litt dårlig oppløsning og at bildene oppdateres vel sjelden.

I denne scenen fra en gangvei i Göteborg oppdateres bildene i alle fall en gang i sekundet, slik at man kan se personer når de går på gangveien. Men vi tror nok at tilpasningen mellom bildene fra webkameraet og visningen i Google Earth kan gjøres mer nøyaktig, slik at resultatet blir bedre.

Live3D-scene fra Pécs i Ungarn.
Live3D-scene fra Pécs i Ungarn.

Denne scenen fra Pécs i Ungarn regnes som en av de beste, selv om den ikke oppdateres så ofte. Men resultatet avhenger veldig av at brukeren greier å se motivet fra riktig vinkel. Det kan lønne seg å trykke på knappen «Show location» for å se hvor kameraet er plassert. Det er gjerne et godt utgangspunkt.

    Les også: