Lager meldingstjeneste for næringslivet

I sin søken etter nye inntektskilder har Yahoo! besluttet å lansere en profesjonell variant av sin populære Messenger-tjeneste.

I sin søken etter nye inntektskilder har Yahoo! besluttet å lansere en profesjonell variant av sin populære Messenger-tjeneste.

Ifølge Wall Street Journal planlegger Yahoo! Inc å lansere en testversjon av tjenesten, som får navnet Yahoo Messenger Enterprise Edition 1.0, allerede i inneværende kvartal. Planlagt offisiell kommersiell lansering blir i første kvartal.

Foreløpig er det hovedsakelig privatkunder som har tatt i bruk meldingssystemer à la ICQ, Yahoo Messenger og tilsvarende løsninger fra AOL og Microsoft, men i enkelte profesjonelle miljøer, spesielt data- og mediebedrifter (den avisen du nå leser inkludert) begynner det også å bli endel oppmerksomhet rundt slike løsninger. Meldingssystemene har imidlertid ikke tatt av skikkelig i næringslivet, dels på grunn av sikkerhetshensyn, dels av administrative og integrasjonsmessige hensyn.

Blant annet ønsker flere bedrifter å ha bedre kontroll med inn- og utgående meldinger før man våger å ta i bruk Messenger-tjenester i bedriftsnettverket. Mange vil gjerne også legge til krypteringsløsninger slik at man er garantert at det er kun mottakeren meldingen er beregnet på som kan lese den, og for det tredje er det et behov for å kunne sjekke identiteten til de som benytter meldingssystemene opp mot et bedriftsregister.

Blant annet dette ønsker Yahoo! å tilby i sin nye tjeneste som utvikles i samarbeid med Oracle og BEA - for å nevne to av partnerne.

For Yahoo! handler det om å få noen prosenter av sin installerte base på flere millioner brukere av gratistjenesten Messenger over til en abonnementsfinansiert, sikker og mer funksjonsrik bedriftsversjon. Det betyr en ny inntektskilde for selskapet som per i dag hovedsakelig lever på annonser.

Til toppen