Lagmannsretten: - Teletopia er ikke påført "vesentlig skade"

Den såkalte piggdekkavgiftssaken raser videre i rettssystemet. Nå opprettholder lagmannsretten kjennelsen fra 15. desember i Oslo namsrett, noe som betyr at Telenor Mobil samlet sett tilkjennes 75.000 kroner i saksomkostninger.

Den såkalte piggdekkavgiftssaken raser videre i rettssystemet. Nå opprettholder lagmannsretten kjennelsen fra 15. desember i Oslo namsrett, noe som betyr at Telenor Mobil samlet sett tilkjennes 75.000 kroner i saksomkostninger.

Saken dreier seg om et system for innkreving av piggdekkavgift i Oslo. Teletiopa vant anbudet fra Oslo kommune i fjor høst og laget et system som basert på to telefonnummer skulle kunne ringes slik at kunden kunne bli belastet for piggdekkavgiften fra fast og mobiltelefonsystemene. Telenor Mobil valgte imidlertid å stenge sin tjeneste for dette tilbudet 1. desember 1999, samme dag som tjenesten ble etablert og innføringen av avgiften ble gjort.

Dagen etter begjærte Teletopia midlertidig forføyning om at Telenor Mobil ble pålagt å åpne nettet for denne tjenesten, noe namsretten tok til følge og påla Telenor Mobil. Dagen etter begjærte Telenor Mobil muntlige forhandlinger i namsretten som resulterte i en kjennelse den 15. desember der den midlertidige forføyningen av 3. desember ble opphevet og der Teletopia ble pålagt å betale 50.000 kroner til Telenor Mobil.

Teletopia påkjærte denne beslutningen til lagsmannsretten, og det er Borgarting lagmannsrett som nå avviser kjæremålet, det vil si Teletopias klage på at namsretten bestemte at den midlertidige forføyningen ble opphevet.

Lagsmannsretten mener Teletopia ikke påføres vesentlig skade eller at selskapet har sannsynliggjort slik skade om den midlertidige forføyningen fra namsretten ikke opprettholdes. Blant annet har Teletopia ikke tallfestet eller konkretisert påstanden om at selskapet blir påført betydelig omsetningssvikt.

I tillegg skriver lagsmannsretten at en heller ikke trenger en midlertidig forføyning for å unngå slik skade. Retten mener derfor at det er tilstrekkelig med alternativer for at bilbrukere skal kunne benytte tjenesten, selv om Telenor Mobils brukere holdes utenfor.

Lagsmannsretten vil ikke ta stilling til om Telenor Mobils stengning er uberettiget.

Til toppen