Lagrer store datamengder for Bergen kommune

Telenor har sammen med Total Storage Solutions, Bergen, levert en omfattende ny installasjon for lagring av store datamengder til Bergen kommune, basert på utstyr fra IBM. Leveransen omfatter også tjenester fra Telenor og TSS.

Telenor har sammen med Total Storage Solutions, Bergen, levert en omfattende ny installasjon for lagring av store datamengder til Bergen kommune, basert på utstyr fra IBM. Leveransen omfatter også tjenester fra Telenor og TSS.

Installasjonen ble påbegynt i desember 2002 og etter testkjøring og overdragelse er det nye datalagringssystemet tatt gradvis i bruk i løpet av våren 2003.

Det baserer seg på den såkalte SAN-teknologien (Storage Area Network), som muliggjør lagring av innholdet på et stort antall servere i et nettverkssystem.

En infrastruktur for lagring basert på et nettverksoppsett gir store fordeler i form av ytelse, driftsstabilitet og sikkerhetskopiering (backup). Serverne som knyttes til i et SAN kan være både fysisk nærliggende og mer fjernliggende enheter, avhengig av båndbredde og kapasitet på nettverket.

Ved å legge til lagringsenheter i en SAN-installasjon etter behov, kan lagringskapasiteten økes til nesten uendelige størrelser. Bergen kommunes nye SAN har en lagringskapasitet på inntil 4,2 Terabyte, tilsvarende 4200 Gigabyte eller 4200 milliarder tegn.

– Bergen kommune har høy egenkompetanse innen storage-løsninger og kunne dermed sette presise krav til sikker gjennomføring av prosjektet. Løsningen som er valgt her bygger på tilsvarende teknologi som er velprøvd i Telenors sikre fjellanlegg i Bergen, sier Aksel Valen i Telenor.

– Vi finner det interessant at Bergen kommune valgte ny lagringsløsning fra IBM, sier Frode A. Johansen, direktør for salg av bedriftsservere og lagringssystemer i IBM Norge. – Dette er en løsning som er ytterst fleksibel og skalerbar etter behov. Erfaringene tilsier at kommunen har valgt en løsning som kan vokse med oppgavene på en sikker og kostnadseffektiv måte, sier Johansen.

Til toppen