Abonner
RESULTATERFINANS

Lagring øker minst hos EMC

Kvartalstallene gir inntrykk av krise for de største lagringsenhetene.

Kvartalstallene til EMC tyder på at salget av høyendeløsningen Symmetrix ikke går spesielt bra.
Kvartalstallene til EMC tyder på at salget av høyendeløsningen Symmetrix ikke går spesielt bra.

EMC kunngjorde i dag sine tall for første kvartal. Omsetningen øker med 10,6 prosent til 5,09 milliarder dollar, sammenliknet med samme kvartal for et år siden. Driftsresultatet øker med 26 prosent til 849 millioner dollar. Nettoresultat etter skatt øker med 24,6 prosent til 626 millioner dollar.

Lagringsspesialisten EMCs omsetning fordeles på to hovedposter, henholdsvis produkter og tjenester.

Produktsalget øker med 4,7 prosent til 3,07 milliarder dollar. Tjenestesalget øker med 20,8 prosent til 2,03 milliarder dollar.

Den samlede omsetningsøkningen er 487 millioner dollar. Av disse bidrar tjenester med 349 millioner dollar, tilsvarende nesten 72 prosent.

EMC vokser mindre raskt enn sine to voksne døtre, RSA Security og VMware. I samme kvartal vokste RSA med 19 prosent til 207 millioner dollar, mens børsnoterte VMware vokste med 25 prosent til 1,06 milliarder dollar. Begge døtrenes tall er inne i EMCs helhetlige regnskap.

EMCs rene lagringsvirksomhet øker med 3,0 prosent på produktsiden, til 2,45 milliarder dollar, og med 16,9 prosent på tjenestesiden, til 1,23 milliarder dollar.

Samlet sett betyr dette en økning på 7,3 prosent til 3,69 milliarder dollar, for selskapets hovedområde.

På produktsiden anfører EMC at det er løsningene i mellomsjiktet – VNX, CLARiiON, Celerra, Centera, Data Domain, Isilon, Avamar og Atmos – som opplever sterkest vekst, 26 prosent. Det oppgis ikke tall for de øvrige produktene.

Sett i lys av tallene for hele satsingen innen lagring, tyder dette på noe bortimot krise for de største løsningene.

Les mer om: