Lagringsgigant gjør seg grønnere og sikrere

EMC har fornyet seg: Strømsparing og bedre sikkerhet preger både maskin- og programvare.

Lagringsgigant gjør seg grønnere og sikrere

EMC har fornyet seg: Strømsparing og bedre sikkerhet preger både maskin- og programvare.

EMC fornyet kolleksjonen sin i sommer. I tillegg til gjengse forbedringer innen ytelse og brukervennlighet, preges fornyelsen av økt energieffektivitet og bedre sikkerhet. EMC trappet dessuten opp det som heter «vern av eksisterende investeringer» ved ikke å ta seg betalt for oppgradering av programvare. Det innebærer at eiere av Symmetrix-systemer med programvaren Enginuity og Clariion-eiere med programvaren Flare får gratis tilgang til blant annet bedre sikkerhetsegenskaper og forbedret ytelse.

Tilskuddet til sikkerhet stammer fra EMCs oppkjøp av RSA Security. Den største nyheten her er en dedikert boks for å fange opp, lagre og samstille loggdata generert gjennom hele infrastrukturen: RSA enVision.

Den tilbyr varsling og raske analyser av brudd mot regler for alt fra tilgang til håndtering av data – «compliance» – og har også nye egenskaper for å hindre enhver tenkelig måte å forfalske loggdata på.

Dette innebærer at logger kan verken overstyres eller slettes. I tidligere løsninger kunne en systemadministrator slette alle spor for å dekke over feil. Dette skal nå være komplett umulig.

Ifølge EMC Norge skal mange kunder ha etterspurt ikke-forfalskbare logger, siden det er viktig for å avsløre hva som har skjedd i en unormal situasjon, og hvem som eventuelt har prøvd å hacke.

RSA-enheten sørger videre for å oppbevare logger etter oppgitte regler. Man kan blant annet legge opp til at spor bare oppbevares i et avgrenset tidsrom, for så å slettes automatisk, etter metoder som garanterer at de ikke vil kunne gjenvinnes.

Logger samles fra hele nettverket, ikke bare lagringssystemene. Boksen fungerer i tilknytning til alle EMCs lagringsfamilier – Celerra, Clariion og Symmetrix – samt til EMCs arkivløsning Centera.

EMC mener at man med integrasjonen av RSAs sikkerhetsløsninger, får en ny type tilnærming til håndheving av sikkerhet og regelverk, etter et prinsipp de kaller «information centric security».

IT-bransjens økte fokus på energieffektivisering gjenspeiles i EMCs vektlegging av strømsparing.

De nye lagringsløsningene tilbyr jevnt over bedre ytelse, uten å kreve mer strøm eller mer kjøling enn tidligere. Nye Symmetrix og Clariion-systemer skal jevnt over kunne justeres til å bli mer enn 30 prosent mer strømeffektive enn sine forgjengere.

For arkivløsningen Centera er forbedringen mer dramatisk: Der er strømforbruket redusert til en tredjedel, samtidig som lagringskapasiteten er økt med 50 prosent. EMC kaller nyheten for «Low-Power Node». I forhold til forgjengeren er kapasiteten økt fra 2 til 3 terabytes per node, mens strømforbruket er redusert fra 125 watt per terabyte til 41,6 watt per terabyte.

Den større kapasiteten per node gjør at den samlede kapasiteten i én Centera-rack øker fra 64 til 96 terabytes. I større anlegg kan dette utnyttes til å redusere tallet på racks.

Centera er en arkivløsning etter prinsippet «content addressed storage»: En gitt fil lagres bare én gang. Den skal tilby samme tilgangshastighet som vanlig disklagring, samme garanti for autentisitet som optisk lagring, og samme pris som tape.

For å bedre muligheten til å justere strømforbruket nedover, har EMC oppgradert sin kalkulator Power Calculator til versjon 2.0. Den kan brukes på nye og eldre Symmetrix, Clariion og Celerra, samt nye Centera og Connectrix, og melder fra om driftskostnader, vekt, strømforbruk, lydnivå og gulvareal.

EMCs Symmetrix-løsninger henvender seg til de største miljøene, og har noen titalls brukere i Norge. EMC Norge mener de passer ikke bare til stormaskinmiljøer og store Windows-miljøer: Løsningene lar seg kople til alle plattformer. Likevel opplever EMC at noen kunder bytter til «midrange»-løsningen Clariion.

Symmetrix DMX-3 har nå vokst til DMX-4. Den er for tiden dagens eneste avanserte lagringsløsning som kombinerer 4Gb/s utveksling med store SATA-disker. Oppgradert programvare (Enginuity) bidrar til at ytelsen er økt med 30 prosent, uten at enheten trekker mer strøm eller krever mer kjøling. Brukergrensesnittet er forenklet: Det er lettere enn før å legge flere lagringsnivåer i samme boks, replikering og kloning går vesentlig raskere, og avstanden det kan replikeres over er doblet. Overgang til grafisk brukergrensesnitt innebærer at gjøremål som tidligere kunne kreve opptil 21 kommandoer, gjennomføres nå med tre museklikk.

Flere lagringsnivåer i samme boks innebærer at man kan sørge for at informasjon fordeles på raske og langsomme disker etter hva informasjonen skal brukes til. EMC illustrerer dette slik (15K og 10K er diskenes rotasjonshastighet):

Fordelen Symmetrix gir, er at alt håndteres og styres i samme system, mener EMC.

I EMCs tilbud av rimelige lagringssystemer, NAS-løsningen Celerra, er høstens store nyhet en «Startup Assistant» som gjøre det mulig å sette Celerra-systemer i produksjon i løpet av ett kvarter. En annen forbedring er at Celerra nå kan konfigureres som et lagringsnett, for å gi høyere ytelse til databaseapplikasjoner. EMC Norge mener dette gjør produktet spesielt egnet til lagringskonsolidering.

En siste nyhet i høst er «Rainfinity File Management Appliance», en boks som fungerer som et første skritt mot en mer fullverdig arkivløsning.

Boksen har deler av EMCs filvirtualiseringsteknologi Rainfinity, nærmere bestemt den biten som går på filhåndtering. Boksen plasseres i nettverket og gir så anledning til å flytte arkiverbare data dit det er mest hensiktsmessig å ha dem, etter nærmere oppgitte regler, uten at brukerne ser noen forskjell i forhold til hvor de oppfatter at filene befinner seg. Nyheten fungerer mot lagringssystemene til både EMC og konkurrentene.

    Les også:

Til toppen