Lagringsspesialist med vind i seilene

Proact øker både årsomsetning og årsresultat med 20 prosent

Administrerende direktør Marit Fagervold og salgs- og markedsdirektør Eirik Pedersen i Proact tror det norske lagringsmarkedet trenger mer virtuell tilrettelegging, deduplisering og automatisert flernivålagring.
Administrerende direktør Marit Fagervold og salgs- og markedsdirektør Eirik Pedersen i Proact tror det norske lagringsmarkedet trenger mer virtuell tilrettelegging, deduplisering og automatisert flernivålagring. (Bilde: Johnny Syversen / josy.no)

Proact øker både årsomsetning og årsresultat med 20 prosent

Generelt sett har ikke 2009 vært et spesielt positivt år for lagringsspesialister: Ifølge analyseselskapet IDC krympet det globale markedet med 1 prosent. Det nordiske konsernet Proact, som leverer løsninger med utgangspunkt i produkter fra Netapp, Hitachi, Symantec, Riverbed og EMC-selskapet Data Domain, publiserer i dag regnskapstall som viser at de går mot strømmen. I Norge er Proact blant de absolutt største lagringsleverandørene, målt i petabyte.

Samlet sett oppnådde Proact en årsomsetning i 2009 på 1,25 milliarder svenske kroner, og et nettoresultat før skatt på 60,1 millioner svenske kroner (alle heretter uspesifiserte kroner i denne artikkelen er svenske). Begge tall representerer en økning på 20 prosent. I fjerde kvartal, sammenliknet med samme periode i 2008, økte omsetningen med 13 prosent til 385 millioner kroner, mens nettoresultatet økte med 26 prosent til 24,1 millioner kroner.

Etter Sverige er Norge Proacts nest største marked. Omsetningen i Norge utvikler seg ikke så positiv som i Sverige eller som for Proact som helhet. I 2009 omsatte Proact for 517 millioner kroner i Sverige, 19,7 prosent mer enn i 2008, og for 276 millioner kroner i Norge, 8,4 prosent mer enn i 2008. I fjerde kvartal opplevde Norge en svikt i omsetningen på 13 prosent til 78,1 millioner kroner, sammenliknet med fjerde kvartal 2008, mens den svenske omsetningen økte med 18 prosent til 163 millioner kroner.

Resultatmessig gjør Proact det likevel bra i Norge: I året økte driftsresultatet i Sverige med 5,9 prosent til 26,9 millioner kroner, mens den økte med 63,6 prosent til 22,9 millioner kroner i Norge. I kvartalet var økningen 49,3 prosent til 10,6 millioner kroner i Sverige og 31,1 prosent til 5,9 millioner kroner i Norge.

Salgs- og markedsdirektør Eirik Pedersen i Proact Norge sier de var usikre på hvordan finanskrisen ville påvirke dem i 2009, og innførte derfor flere kostnadsbesparende tiltak.

– Det har vist seg at i vanskelige tider snur kundene seg til spesialister som Proact for å få mest mulig ut av sine innskrenkede it-budsjetter. Vi har derfor hatt en svært god utviking på salg av våre kundetjenester, sier han.

Ifølge administrerende direktør Marit Fagervold i Proact Norge drives veksten her i landet av sterkt salg på system og support. Hun mener det er et godt grunnlag for videre vekst.

– Vi har gjort undersøkelser som viser at selv i store, børsnoterte selskaper er det mange som er svært sårbare for tap av forretningskritisk informasjon, sier hun.

Analyseselskapet Gartner tror at bedrifter i femårsperioden 2009 til 2013 til å kjøpe og installere 20 ganger så mye lagring som i 2008. 80 prosent av alle data som lagres, vil være ustrukturerte. Proact selger teknologier som er egnet til å begrense og mestre denne eksplosive veksten, blant annet virtuell tilrettelegging («thin provisioning»), deduplisering og automatisk fordeling på flere lagringsnivåer («automated tiering»). Derfor mener selskapet de kan se lyst på framtiden.

    Les også:

Til toppen