Lahnstein: - Bakkebasert TV-nett vil styrke norsk kultur

- Jeg er positiv til digitalt jordbundet fjernsyn av hensyn til vår allmennkringkasting og behovet for et godt riksdekkende, norskspråklig fjernsynstilbud, sa kulturminister Anne Enger Lahnstein i forbindelse med fremleggelsen av stortingsmelding om digital-TV i statsråd i dag.

- Jeg er positiv til digitalt jordbundet fjernsyn av hensyn til vår allmennkringkasting og behovet for et godt riksdekkende, norskspråklig fjernsynstilbud, sa kulturminister Anne Enger Lahnstein i forbindelse med fremleggelsen av stortingsmelding om digital-TV i statsråd i dag.

Ikke overraskende la kulturminister Anne Enger Lahnstein i dag frem en stortingsmelding som anbefaler utbygging av et bakkebasert digital-TV-nett i Norge. Hun mener at et slik digital nett er det eneste som vil kunne gi riksdekkende sendinger. Alternativet er kombinasjonen av satellitt og kabel som er estimert til 70-75 prosent dekning.

Det holder ikke for den distriktsvennlige abdiserte Nei til EU-dronningen Anne, som i likhet med allmennkringkaster-sjef Einar Førde, vil ha digital-TV i hver krok i Norge for å unngå diskriminering og kunnskapsgap. Dessuten bruker hun eksplisitt et proteksjonistisk argument som også franskmenn er så ivrige til stadighet å presisere:

- Et slikt nett vil styrke tilbudet basert på norsk kultur og språk mot konkurransen fra et stadig større antall utenlandske kanaler, sier hun i en pressemelding.

Kostnadene er beregnet til mellom 1, 4 og 2 milliarder kroner på å bygge ut et bakkebasert, jordbundet nett. Overgangsperioden vil bli minst ti år hvor man vil sende parallelt. Dette vil koste flesk for kringkasterne.

Departementet sier at "de analoge sendingen vil ikke kunne avvikles før den digitale dekningsgraden og utbredelsen av dekodere har nådd et nivå som tilsvarer dagens nivå for analoge sendinger".

Tar man dekningen av NRK som utgangspunkt, innebærer det mellom 90 og 100 prosent dekning i løpet av ti år.

Regjeringen legger opp til at det blir bygd ut to sendernett med syv til åtte TV-kanaler. Det tredje sendernettet vil bli bygd ut etter at tilbudet har nådd "en tilfredsstillende dekningsgrad".

Til toppen