Lahnstein: - Et bedre og mer kulturelt NRK-styre

Tidligere kulturminister Anne Enger Lahnstein (Sp) er fornøyd med å ha fått et styre med bredere kompetanse. I det nye styret tar en tidligere sjefredaktør for Stavanger Aftenblad plass, sammen med en universitetsdirektør fra Bergen.

Tidligere kulturminister Anne Enger Lahnstein (Sp) er fornøyd med å ha fått et styre med bredere kompetanse. I det nye styret tar en tidligere sjefredaktør for Stavanger Aftenblad plass, sammen med en universitetsdirektør fra Bergen.

Nyåret har vært dramatisk for NRK: i jakten på etterfølgeren til Einar Førde som kringkastingssjef, har to sentrale personer forlatt styret:

Den ene er styreleder Torger Reve. Offisiell begrunnelse for avgangen hans var lekkasjene til pressen. Den andre som gikk, er tidligere IBM-sjef Christian Thommessen.

Thommessen har kanskje vært det styremedlemmet som har vært mest frittalende om strategiendringer for statskanalen. Han syntes, ifølge Aftenposten, at det var helt naturlig for ham å stille sin plass til disposisjon. Han mente samtidig at kulturministeren burde skifte ut hele styret.

Men det skjedde altså ikke.

Dermed rykker tidligere sjefredaktør i Stavanger Aftenblad, Thor Bjarne Bore, opp fra stillingen som varamedlem til fullverdig styremedlem. Universitetsdirektør Kåre Rommetveit ved Universitetet i Bergen tar over nestlederstillingen til Anne Carine Tanum som altså blir styreleder etter Reve.


- Vi har fått et NRK-styre med bred faglig kompetanse og en dyktig styreleder med gode samarbeidsevner. Det er gledelig at vi nå for første gang får en kvinne i det jeg vil betegne som et av Norges viktigste styreverv, sa kulturminister Ellen Horn under fredagens pressekonferanse.

Hun hevdet at de seks hovedmedlemmene i styret nå hadde bred samfunnsinnsikt og kulturkompetanse, med kunnskap innen områdene teknologi, jus, økonomi og ledelse.

- Jeg ser at Horn er opptatt av kontinuitet og har tatt hensyn til kritikken om bredden i kompetansen i styret, sier Anne Enger Lahnstein, tidligere kulturminister i sentrumsregjeringen under Kjell Magne Bondevik.

Hun mener at det nye styret er mer kulturelt fokusert enn det Reves styret var.

- Jeg har tillit til at Horn har fått de riktige folkene i styret, sier Lahnstein, men sier at kulturministeren nå må komme til Stortinget:

- Flere av oss har bedt om at Horn kommer til Stortinget og orienterer om situasjonen i NRK. Fremtiden til en så viktig institusjon må bli diskutert i Stortinget og i offentligheten, sier Lahnstein.

- At NRK har blitt et AS må ikke forhindre at Tinget blir orientert om situasjonen. Dette er, igjen, en så viktig institusjon for Norge, sier Lahnstein.

Også Ågot Valle, mediepolitisk talskvinne for SV, er positiv til det nye styret.

- Jeg ser at sammensetningen er bredere enn det tidligere styret og at kompetansen vi har etterlyst nå er sterkere representert, sier Valle som tidligere har tatt til orde for et mer kulturelt rettet styre.

- Men nå haster det at Horn kommer til Stortinget med sin redegjørelse om NRKs fremtid, slik at vi kan få mulighet til å diskutere eierskap, digitalisering og de andre utfordringene som ligger i NRKs fremtid, sier Valle til digitoday.no.

Ellen Horn sa i presentasjonen i dag at ansettelse av kringkastingssjef får høyeste prioritet i styret.

Her er styret som skal sitte til 1. juli 2002:
1. Daglig leder Anne Carine Tanum, Bærum (leder)
2. Universitetsdirektør Kåre Rommetveit, Bergen (nestleder)
3. Høyesterettsadvokat Else Bugge Fougner, Bærum
4. IT-gründer Stig Herbern, Oslo
5. Rådgiver Hilde Sjurelv, Tromsø
6. Eks-redaktør Thor Bjarne Bore, Stavanger

NRK-valgte styrerepresentanter er:
1. Journalist Geir Helljesen
2. Programingeniør Per Ravnaas
3. Redaksjonsleder Holger Gulbrandsen

Varamedlemmer:
1. Biblioteksjef Lisbeth Tangen, Trondheim
2. Instituttleder Fredrik Engelstad, Oslo

Til toppen