Lahnstein: - Liten sans for konspirasjonsteorier

- Lansering av konspirasjonsteorier som trekker i tvil min personlige integritet har jeg liten sans for, skriver kulturminister Anne Enger Lahnstein i en pressemelding tirsdag. Hun reagerer sterkt på anklagene om at hun skal ha blitt påvirket av et notat fra Orkla og Jens P. Heyerdahl.

Kulturminister Anne Enger Lahnstein avviser påstandene i pressen om at reduksjonen i pressestøtten neste år skyldes henvendelser bl.a. fra Orkla-konsernet.

Aftenposten har slått stort opp at Orkla-sjef Jen P. Heyerdahl skal ha drevet utstrakt lobbyvirksomhet i forkant av tildeling av pressestøtte over statsbudsjettet for 1999. Blant annet skal Heyerdahl ha tatt kontakt med Lahnstein per telefon og sendt et ni siders notat i kjølvannet av telefonsamtalen.

Notatet er sterkt kritisk til tildelingen av pressestøtte og prinsippet om å holde endel norske lokalaviser kunstig i live. Den differensierte og mangfoldige presse med ulikt politisk syn er ikke så klar lenger, ifølge Orkla. Avisene har revet seg løs fra tradisjonell partitilhørighet og journalistene er blitt mer profesjonelle. Aktørene i pressen har i generelt blitt likere hverandre, ikke minst når det gjelder å underholde leserne, mener Orkla.

Norske Aviser Landsforening (NAL), der Orkla Media og lokalavisene til Orkla er medlem, og Redaktørforeningen har reagert sterkt på mulighetene for kobling. Det samme har politiske partier som Arbeiderpartiet og SV som ikke var med på kompromisset om en nedjustering i pressestøtten på 35 millioner kroner i forhold til sentrumsregjeringens opprinnelige forslag.

Kulturministeren skriver i pressemeldingen at Kulturdepartementet tirsdag oversendte en kopi av Orkla-brevet med notatet til Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen i Stortinget, med "understrekning av at notatet ikke har hatt innvirkning på forslaget om å redusere bevilgninger til pressestøtte i 1999".

Komiteen la tirsdag fram sin budsjettinnstilling med kritiske merknader fra SV og AP til pressestøttekuttet. Mediepolitisk talsmann i AP, Jon Olav Alstad har krevd en avklaring fra kulturministeren om omstendighetene rundt behandlingen av pressestøtten. Han mener også det må gå an å ta fra andre poster i departementets budsjett og overføre til pressestøtten (se egen sak i høyre margen)

- Som statsråd mottar jeg daglig henvendelser fra enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner. Sånn skal det være. Meningsbrytninger er viktig i et åpent, demokratisk samfunn som vårt, sier Lahnstein og fortsetter:

- Orkla-brevet med notat om pressestøtten ble journalført i departementet 7. oktober og oversendt Medieavdelingen uten detaljvurdering fra min side. Avdelingen takket i brev av 23. november Orkla for synspunktene slik vi alltid gjør når vi får skriftlige henvendelser, sier kulturministeren som mener hun har forståelse for at avisene misliker kutt i pressestøtten.

- Mange frykter konsekvensene for sin virksomhet. Jeg vil forsøke å finne fram til en fordeling slik at støtten når fram til de aviser som trenger den mest, sier statsråd Lahnstein.

Til toppen