Lahnstein mot opphavsrett fra EU

Det norske Kulturdepartementet gjør som den danske regjeringen og går sterkt i mot forslaget fra EU om opphavsrettslig beskyttelse av mellomlagring. - Det er viktig å beskytte opphavsretten, men man bør nok finne andre metoder enn det dette forslaget innebærer, sier ekspedisjonssjef Helge Sønneland til NTB.

Det norske Kulturdepartementet gjør som den danske regjeringen og går sterkt i mot forslaget fra EU om opphavsrettslig beskyttelse av mellomlagring. - Det er viktig å beskytte opphavsretten, men man bør nok finne andre metoder enn det dette forslaget innebærer, sier ekspedisjonssjef Helge Sønneland til NTB.

I forrige uke skrev digi.no om at Per Morten Hoff, som representant for både organisasjonene KDL og nettoperatørenes Internettforum, var svært skeptisk til EUs forslag om å gjøre mellomlagring av digitalt innhold på servere og datamaskiner gjenstand for opphavsrett.

Hoff mente at den europeiske unionen hadde vært under hardt press fra musikkindustrien i denne saken fordi bransjen har kjørt hardt på at lagring gjør det enklere å laste ned piratkopiert musikk. I tillegg får aksessleverandørene et redaktøransvar på Internett, noe som provoserer Hoff om mulig enda mer. Han mener det er helt umulig å sjekke hva som ligger ute på nettet.

Ekspedisjonssjef Helge Sønneland i Kulturdepartementet er enig med Hoff at musikkbransjen har gjort en vesentlig lobbyinnsats og fått gjennomslag for sine synspunkter i forslaget til EU-direktivet.

- Etter norsk oppfatning er det vi kaller "midlertidig elektronisk representasjon" - eller mellomlagring, om man vil - ikke å betrakte som reproduksjon i opphavsrettslig forstand, sier han til NTB.

Både Hoff, som gjennom sin generalsekretærstilling i KDL har sendt et brev til Nærings- og handelsdepartementet, og den danske regjeringen mener forslaget kan resultere i dyrt og tregt Internett.

Det vil bli et voldsomt press på de internasjonale datalinjene som fører til tregere nettforbindelse og høyere priser for brukerne.

- Reglene for å beskytte opphavsretten på Internett må balansere mellom brukernes og rettighetshavernes behov. Vi mener at forslaget til EU-direktiv går for langt i retning av opphavsmennenes behov - faktisk lenger enn WIPO-traktaten fra desember 1996 krever, sier Sønneland til NTB.

I neste uke vil det bli holdt et møte blant EFTA-landene for å ta en felles holdning til direktivforslaget. Sønneland tror det vil ta minst to år til før et eventuelt vedtak blir realisert. Og dermed kan teknologien ha utviklet seg enormt og skapt nye utfordringer.

- Utfordringen ligger i å utforme lovgivning som blir minst mulig teknologiavhengig, sier Sønneland.

Til toppen