Landsbanken til Fellesdata

Fellesdata har inngått langsiktig avtale om drifting av datasystem for kundedata og kontohold for 77 eksisterende småbankkunder. Samtidig melder Fellesdata at Landsbanken kommer tilbake, og mandag presenterer selskapene at de inngår en 5-årskontrakt. Avtalene er viktige for Fellesdata i kampen mot den Telenor-eide hovedkonkurrenten Novit.

Fellesdata har inngått langsiktig avtale om drifting av datasystem for kundedata og kontohold for 77 eksisterende småbankkunder. Samtidig melder Fellesdata at Landsbanken kommer tilbake, og mandag presenterer selskapene at de inngår en 5-årskontrakt. Avtalene er viktige for Fellesdata i kampen mot den Telenor-eide hovedkonkurrenten Novit.

Den nye avtalen innebærer en omsetning på inntil 350 millioner kroner for Fellesdata og kommer i tillegg til en nylig inngått avtale med Sparebanken Nor på 600 millioner kroner. I tillegg til dette vil Fellesdata mandag offentligjøre en 5-årskontrakt med Landsbanken.

- Landsbanken, som også tidligere har vært kunde av oss, har vurdert de alternativene som finnes i markedet idag. Når de nå kommer tilbake til oss, er dette et bevis på at vi har blitt svært konkurransedyktige, sier administrerende direktør i Fellesdata, Ole Trasti, til Digi:data. Han legger til at avtalene som nå inngås innebærer betydelige kostnadsreduksjoner for bankene.

- Utstyr til stormaskiner har etterhvert blitt langt rimeligere i innkjøp, i tillegg til at vår egen organisasjon har tilpasset seg den nye konkurransesituasjonen. Dette er årsaken til at vi nå kan tilby de beste og rimeligste løsningene, sier Trasti, som også kan fortelle at Fellesdata i nær fremtid vil ønske å endre den noe ensidige eierskapstrukturen for å bli mer uavhengige.

- Vi er idag eid av et konsortium bestående utelukkende av banker. Snart vil vi imidlertid utvide denne eierbasen til også å omfatte investorer utenfor bransjen, sier Trasti som regner med at Fellesdatas omsetning ikke vil reduseres til tross for økt konkurranse. Jeg regner med at omsetningstallene for `97 vil ligge omtrent på fjorårsnivå, det vil si rundt 830 millioner, avslutter Trasti.

Til toppen