Lånekassen prøver på nytt etter prosjektstans

Lånekassen stanset et prosjekt med Accenture i fjor på grunn av sprengte kostnadsrammer.

Lånekassen prøver på nytt etter prosjektstans

Lånekassen stanset et prosjekt med Accenture i fjor på grunn av sprengte kostnadsrammer.

Høsten 2005 vant Accenture Lånekassens anbudskonkurranse for anskaffelse av nye datasystemer som skulle effektivisere låneinstitusjonen. Rammen for hele prosjektet var på cirka 150 millioner kroner, men Lånekassen stanset prosjektet etter at utrednings- og designfasen var ferdig. Da hadde prosjektet rukket å bruke 10 millioner kroner.

- Løsningsforslaget som ble utarbeidet i designfasen lar seg ikke realisere innenfor kontraktens kostnadsramme, sa Bertil Tiusanen, direktør i Lånekassen, til digi.no i mai 2006.

Prosjektet skulle egentlig vært ferdigstil i løpet av inneværende år, men det lar seg ikke gjøre. Nå håper Lånekassen på å være i gang med prosjektet i begynnelsen av neste år.

- I løpet av dette året har Lånekassen arbeidet for å finne den beste veien videre, vi har analysert ulike måter å dele opp prosjektet på , vi har sett på hvordan vi best kan sikre overgangen fra gammelt til nytt system og vi har estimert kostnader. Alt dette for å få en bedre sikkerhet for en god gjennomføring, sier Wenche Merli, informasjonssjef i Lånekassen, til Finansavisen.

I forrige runde sto Accenture og SAP for en totalleveranse, men nå vurderer Lånekassen å dele prosjektet opp i flere mindre prosjekter.

- Vi ønsker å redusere usikkerheten noe ved å dele opp IKT-anskaffelsen i flere delleveranser, og vi vil innføre de nye IKT-løsningene trinnvis, sier Merli, til Finansavisen.

Til toppen