Lånekassen skal bytte til SAP

SAP vinner stadig nye norske kunder, til tross for mye oppmerksomhet rundt forsinkelser.

Lånekassens datasystem skal fornyes for å tilfredsstille kravene til moderne kommunikasjon med kundene og mer effektiv saksbehandling. Lånekassen har valgt Accenture som leverandør og samarbeidspartner. Verdien av kontrakten er på rundt 150 mill kroner. Gjennomføringen er avhengig av at Stortinget bevilger de nødvendige midlene.

Lånekassens fornyelsesprosjekt har allerede startet og skal være avsluttet i løpet av 2007. Stortinget har lagt føringer for hvilket servicenivå Lånekassen skal ha og forventer høyere kvalitet på Lånekassens tjenester. Forbedringer ble gjennomført allerede i høst, da studentene har fått pengene på en enklere måte, de har fått pengene raskere, og de har fått mulighet til å signere gjeldsbrevet elektronisk.

Løsningen Accenture skal bygge er et SAP-system. Det har de siste årene vært mye oppmerksomhet rundt forsinkelser og kostnadsoverskridelser for mange SAP-prosjekter. Men da digi.no tidligere i høst spurte EDB-sjef Endre Rangnes om dette skyldes SAP, svarte han nei. SAP får mange av de største kontraktene og årsakene til overskridelser ligger som regel hos kunden, mente Rangnes.

    Les også:

- SAP har vist at de kan levere solide og fremtidsrettede systemer, sier Lånekasse-sjef Bertil Tiusanen og legger til at han er overbevist om at Lånekassen vil lykkes gjennom samarbeidet med Accenture og SAP.

Til toppen