Lang behandlingstid for oppkjøpsskatt

Mellom 20 og 30 søknader om skattelemping kommer inn til Finansdepartementet hvert år. Behandlingstiden er mellom to uker og ett år. Frustrasjonen kan ofte bli stor for bedriftene. Les hvordan du bør gjøre det.

Advokatene Tone Lystrup og Anders Heieren ved Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers har begge lang erfaring innenfor skatterett rundt oppkjøp og fusjoner. De forteller til digitoday.no at det er mellom 20 og 30 slike saker i året.

Behandlingstiden varierer veldig, men i snitt må man regne med et sted mellom fire og fire måneder.

- Det kommer veldig an på hvor stor arbeidsmengde det er på departementet fra før, sier Anders Heieren til digitoday.no.

- Man må huske på at dette er svært kompliserte og tidkrevende prosesser. Ingen sak er lik den forrige, og siden man ikke har et særegent regelverk å holde seg til kan det ta tid, sier de to advokatene til digitoday.no.

De forteller at retningslinjer har vært etterlyst fra departementet, men at dette (på grunn av sakenes kompliserte natur) ikke er så lett gjort som sagt.

Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers forbereder omkring 10 slike saker årlig, og Lystrup og Heieren kan fortelle at den lange behandlingstiden kan bli et frustrasjonsmoment for bedriftene og deres ledere. I alle fall når behandlingen trekker ut i langdrag.

Men hva skal man gjøre for å komme best ut av det. Hvordan skal man forkorte tiden mest mulig?

Advokatenes råd er at man finner den enklest mulige løsningen, som vil være lettest for departementet å forholde seg til. Å se på hvordan andre selskaper har organisert skattespørsmål når det gjelder oppkjøp (husk: de fleste fusjoner er for alle praktiske og juridiske forhold et oppkjøp). Det å være mest mulig lik andre saker - så langt det lar seg gjøre, er en fordel da departementet kan støtte seg til tidligere vedtak.

Husk også at reglene i det aller vesentligste kommer til praktisk anvendelse når utenlandske selskap kjøper opp norske.

Til toppen