Langlete klatrer i CA

Administrerende direktør Terje Langlete i Computer Associates Norge, avanserer til sjef for Norge, Sverige og Finland.

Fram til 9. februar i år hadde Stein Onsrud ansvaret for Computer Associates i Norden. Han sluttet av personlige årsaker, og ble ikke erstattet. Nå har CA gjennomført en større omorganisering. Hovedkvarteret i USA har doblet antall divisjoner for å flere folk nærmest mulig markedet, og Norden er blant de områdene som merker endringene.

- Jobben min lir litt annerledes enn den Stein hadde, blant annet fordi Danmark ikke er med sier Langlete, som ikke får noen etterfølger som administrerende direktør i CA Norge.

- Organisasjonsmodellen som skal tillempes i Norge, Sverige og Finland bygger videre på det vi har gjort i Norge, forteller Langlete til digi.no.

Noe av bakgrunnen for utvidelsen av Langletes virksomhetsområde er at det gjenspeiler en tilsvarende struktur på kundesiden. Flere av CAs største kunder har eller legger opp til, en felles organisasjon i både Norge og Danmark. Langlete nevner Telia/Telenor og Merkantildata. Andre har et svensk-finsk fellesskap.

- Jeg vil fortsette å være operativ med basis i Norge, samtidig som jeg vil være en god del i Sverige, sier Langlete.

- Jeg kommer til å være mest mulig hos kunder, og rette fokus på sentrale forretningsprosesser. Ellers jeg være katalysator for å iverksette prosesser og få til forretningsmuligheter.

Til toppen