Langsiktige visjoner for Java

Oracle framhever samarbeid med blant annet AMD og IBM.

Langsiktige visjoner for Java
Oracle søkte å overbevise et økende utviklerfellesskap om at de tar Java svært alvorlig. Bilde: Oracle OpenWorld

Parallelt med Oracles store kundearrangement OpenWorld i San Francisco denne uken, holdes også konferansen JavaOne. Hasan Rizvi, executive vice president i Oracle med ansvar for mellomvare, sto for framleggingen av selskapets oppdaterte Java-strategi.

Rizvis «Java Strategy Keynote» er lagt ut på Oracle Media Network sammen med alle de øvrige sentrale presentasjonene for både JavaOne og OpenWorld.

Oracle deler Java i seks biter: standardutgaven Java SE, klienten JavaFX, serverutgaven Java EE, mikroutgaven Java ME for alt fra mobiltelefoner til sensorer, Java Card for smartkort, og NetBeans for utviklerverktøy.

Rizvi mener Oracle har bevist troverdig innsats for å videreutvikle Java, og at dette har gitt gjenklang blant utviklere: Det siste året er tallet på registrerte brukere av Java.net økt med 17 prosent til 820 000, og tallet på aktive NetBeans-brukere er økt med 8 prosent til 1,22 millioner. Java SE 7, som ble lansert i fjor, vokste forbi forgjengeren Java SE 6 i løpet av våren, og står nå for 80 prosent av det samlede Java-markedet.

Neste trinn er under utvikling, og det ble lovet innsyn i JDK 8 (Java Developer Kit for den kommende versjon 8) fra februar. Verktøypakken ventes ferdig en gang i 2013.

Hasan Rizvi hadde regien på presentasjonen av Oracles Java-strategi.
Hasan Rizvi hadde regien på presentasjonen av Oracles Java-strategi. Bilde: Oracle OpenWorld

En interessant kommende nyhet er Project Nashorn, beskrevet som en moderne implementering av JavaScript som kjører på JVM (Java Virtual Machine).

– Dette er en ny arkitektonisk tilnærming for høy ytelse og interoperabilitet mellom JavaScript og Java, sa prosjektansvarlige George Saab. – Vi har brukt dette internt, og kommer til å legge det inn i OpenJDK. Red Hat, IBM og Twitter har bidratt til prosjektet.

Klienten JavaFX er ny tilgjengelig for alle utbredte plattformer, også OS X og Linux på ARM. Oracle tar sikte på å orientere den stadig mer mot html5, og ønsker å frigjøre den fra nettleseren. De ser for seg appbutikker som en modell for framtidig distribusjon av Java-apper på klientsiden.

Java-klientens mange sikkerhetsutfordringer den siste tiden var ikke et tema. Det er imidlertid skjerpet sikkerhet og enklere håndtering av god sikkerhet, på både klient- og serversiden, og for Java ME med tanke på «tingenes internett».

En utfordring for Java er utviklingen innen maskinvare, med flerkjernede prosessorer og økt tilgang til parallell prosessering. Som et svar på dette har Oracle innledet et samarbeid med AMD, kalt «Project Sumatra», innenfor rammen av OpenJDK-fellesskapet.

Saab og AMDs Phil Rogers beskriver Sumatra som et prosjekt for å tilpasse Java til såkalte «heterogene systemarkitekturer», der programvare kan fordeles på ulike typer hoved- og grafikkprosessorer, også sammensatte brikker som AMDs nye «APU»-er som kombinerer grafikkprosessorer og skalare prosessorer i ett.

– Prosjektet samler eksperter innen maskin- og programvare. Målet er å endre JVM slik at Java-programmer kjøres effektivt i heterogene miljøer uten at selve programmeringsspråket må tilføres nye elementer. Man skal kunne skrive Java som normalt, og samtidig dra nytte av alle de nye egenskapene til maskinvaren. JVM skal avgjøre hvor koden skal kjøres. Det betyr at prinsippet «skrive én gang, kjør over alt» nå utvides til heterogene plattformer. Dette vil igjen påvirke utformingen av framtidig maskinvare, sier Rogers.

Java Card – et smartkort eller SIM-kort som kjører Java – er et av de mest utbredte formatene for Java.

Oracle beskriver kortet som en «byggekloss for integrert sikkerhet». Autentisering og betaling nevnes som viktige anvendelsesområder. Royal Canadian Mint, et profittorientert statsselskap som produserer alle kanadiske mynter, har et prosjekt på gang for å utvikle en digital erstatning for mynter og sedler, «Mintchip», basert på Java Card. Utviklingen drives i form av konkurranser. De første vinnerne ble kunngjort i forrige uke, se Royal Canadian Mint Announces Winners in the MintChip Developer Challenge. Hensikten er å utvikle en sikker måte å overføre penger til en fysisk enhet som skal kunne brukes til digitale betalinger uten utveksling av personopplysninger. Et viktig kriterium er at det skal kunne brukes for lommepenger til barn.

Oracle lover at neste generasjon Java EE, det vil si Java EE 7, skal være på plass i løpet av 2013.

Det «største» skal bli håndteringen av html5. IBM beskrives som en viktig bidragsyter. Det loves større produktivitet for utviklere, bedre portabilitet av applikasjoner på tvers av leverandører og nettskyer, større utvidbarhet med tanke på innovasjon, og en modulær konstruksjon slik at kjernen ikke blir overlesset av nødvendig ny funksjonalitet.

Noen av ambisjonene som ble uttrykt i fjor, for eksempel innebygget støtte for «platform as a service» (PaaS), er imidlertid utsatt til Java EE 8 som ventes våren 2015.

Et åpent kildekodeprosjekt for Java EE, kalt EclipseLink, tar sikte på å sikre felles håndtering av ulike varianter av databasen NoSQL, som ennå ikke er standardisert.

EclipseLink NoSQL er per i dag tilpasset MongoDB og Oracle NoSQL, og støtte for Cassandra skal være underveis.

Oracles representanter gjentok flere ganger under strategipresentasjonen at de er opptatt av å få tilbakemeldinger fra Java-utviklere.