Langt bedre arkivfunksjon i Thunderbird 3

Den andre betaversjonen kan nå lastes ned.

Langt bedre arkivfunksjon i Thunderbird 3

Den andre betaversjonen kan nå lastes ned.

Mozilla Messaging kom før helgen med den andre betaversjonen av e-postprogrammet Thunderbird 3. Den endelige utgaven kan ventes senere i år.

I forbindelse med denne betaversjonen, har Mozilla Messaging, som er et underbruk av Mozilla, likevel besluttet at kalendermodulen Lightning likevel ikke skal integreres med den første nye versjonen av e-postprogrammet.

Det er flere årsaker til dette, blant annet at Lightning ikke er så ferdig som man skulle ønske, og at integrasjonen med Thunderbirds grensesnitt har vært vanskelig.

En annen ting som taler imot snarlig integrasjon av Lightning i Thunderbird er at det kan sette ned oppdateringstakten for Lightning, i alle fall når det gjelder innføring av større funksjonsendringer.

Mozilla følger vanligvis prinsippet om at større funksjonsendringer bare skal gjøres i forbindelse med helt nye versjoner og ikke i oppdateringer. Dette skyldes blant annet at ny funksjonalitet gjerne fører med seg endringer i programmeringsgrensesnitt, noe som kan bidra til at plugins og tillegg slutter å fungere.

Enda flere begrunnelser finnes i dette blogginnlegget.

Den nye betaversjonen av Thunderbird 3 inkluderer primært feilfikser - 342 stykker siden forrige betaversjon, men også noe ny funksjonalitet.

Den ene av de to hovednyhetene er en arkivfunksjon som David Ascher i Mozilla Messaging innrømmer at rett og slett er lånt fra arkivfunksjonen i GMail.

Tanken er at man i stedet å bruke tid på å finne ut hvilken mappe en melding bør plasseres i, i stedet bare gir den arkivstatus. Da forsvinner meldingen ut av syne.

Med en god nok søkemotor, mener Ascher at det lettere for mange brukere rett å slett å arkivere meldingen og så bruke søkemulighetene til å finne igjen meldingen. Hvor meldingen arkiveres, har egentlig ikke noe å si.

Halvparten av arkivfunksjonen er på plass i Thunderbird 3 beta 2. Ved hjelp av et tastetrykk plasseres meldinger i arkivmapper for hver måned. Det som ikke er ferdig, er den ny, raske og globale søkefunksjonen.

Den andre store nyheten denne gang er Activity Manager, som rett og slett er en infrastruktur som skal gi brukeren mer fornuftig informasjon omhva programmet til faktisk holder på med. Dette inkluderer også bedre feilmeldinger og bedre informasjon om progresjonen til langvarige oppgaver.

I Thunderbird 3 beta 2 er det et eget Activity Manager-vindu som foreløpig bare rapporterer om meldinger som har blitt flyttet, kopiert og slettet, samt om autosynking via IMAP. Men med rammeverket på plass vil man ha tilgang på langt mer informative meldinger, samtidig som antallet dialogbokser kan reduseres.

Den nye betaversjonen inkluderer også mer nyttige Growl-meldinger i Mac OS X, tastatursnarveier for rask navigasjon mellom faner og bedre utseende på videresendt e-post. Beta 2-utgaven bygger på presentasjonsmotoren Gecko 1.9.1, som også benyttes av kommende Firefox 3.1.

Betaversjonen er tilgjengelig for Windows, Mac OS X og Linux på 43 ulike språk på denne siden.

Til toppen