Langt færre studieplasser innen IT

Kompetanse er mangelvare, men tallet på studieplasser innen IT er kraftig redusert de siste årene.

Kompetanse er mangelvare, men tallet på studieplasser innen IT er kraftig redusert de siste årene.

De siste månedene har studenter som velger en bachelor- eller mastergrad innen IT nærmest veltet seg i jobbtilbud, og flere av dem blir rekruttert midtveis i studiene.

På bakgrunn av denne store etterspørselen kan det virke bakvendt at tallet på studieplasser innen IT er redusert med 411 plasser fra 2004 til 2006.

I 2004 var det 1981 studieplasser innen IT. Tallene for 2005 og 2006 er henholdsvis 1594 og 1570. Nedgangen er med andre ord over 20 prosent på to år.

Ifølge tall fra Samordna Opptak (SO) hadde1933 studenter satt opp IT som sitt førstevalg i fjor, mens bare 1206 faktisk kvalifiserte seg til opptakene. 1230 fikk likevel plass i fjor, men dette er fortsatt 410 færre enn dem som fikk studieplass i 2004.

Opptakskapasiteten jevnt over er større enn antall som faktisk begynte ved de fleste lærestedene både i 2004 og 2005, med unntak av de største universitetene og høgskolene.

Utviklingsleder for SO, Einar Løvdal, fastslår overfor digi.no at høyere utdanning sliter med rekrutteringen til IT-studier, og at problemene ble verre ved innføringen av det spesielle opptakskravet i 2005. Da ble matematikk, nærmere bestemt 2MX eller 2MY, stilt som spesielt opptakskrav. Studiene fikk kravkode MAT2XY i stedet for GENS som bare innebærer generell studiekompetanse.

Det gjorde at antall kvalifiserte søkere til IT-studier falt fra 2004 til 2005. Det var 1597 kvalifiserte primærsøkere i 2004, men bare 1206 i 2005.

Til toppen