Langt frem for Bellboys patent-anke

Bellboy anker tapet i striden om patent på mobil- og netthandel. Men det kan ta lang tid før ankesaken kommer opp.

Bellboy anker tapet i striden om patent på mobil- og netthandel. Men det kan ta lang tid før ankesaken kommer opp.

Bellboys krav om patent på måten mye mobil- og netthandel har tatt lang tid og ser ut til å dra ut enda lengre.

Saken stammer tilbake helt tilbake til 1993, da Rolf Wilhelmsen og Bellboy søkte om et svært vidtgående patent på mobil- og Internett-handel. Det norske og etter hvert det europeiske patenet ble først innvilget i 1999.

Siden har Bellboy ligget i strid med kinobillett-selskapet Filmweb for å prøve sitt krav juridisk. I august tapte Bellboy stort - selskapet ble idømt å betale Filmweb saksomkostninger på over én million kroner.

Les også

Men Bellboy mener at dommen gir dem rett på en rekke punkter. Mye av striden, blir det klarlagt i dommen, dreier seg om et handelssystem blir oppdatert "omgående" eller ikke. Filmwebs system kjører bare oppdatering hvert tiende minutt, noe dommeren gikk med på at ikke kan defineres som omgående.


Bellboy anker derfor saken, men det kan ta lang tid før den kommer opp på nytt. Det er stor kø i det norske rettsvesenet og tunge, sivile søksmål stiller ikke først i køen.

Det blir fort høst neste år før en slik sak vil kunne dukke opp, får digi.no vite hos ekspedisjonen i Borgarting Lagmannsrett.

Til toppen