Langt frem for nye søketeknikker

En rekke teknologier lover å la oss tolke og søke i store mengder tekst, tall, video og lyd. Dessverre ligger mange av teknikkene langt frem i tid, tror Gartner.

En rekke teknologier lover å la oss tolke og søke i store mengder tekst, tall, video og lyd. Dessverre ligger mange av teknikkene langt frem i tid, tror Gartner.

digi.no har fått tak i en serie av Gartner helt nye gjennomganger av utviklingen på en rekke teknologifelter.

Gartner bruker en "hype-kurve" for å beskrive hvordan de tror en gruppe teknologier vil bli utviklet og fanget opp av markedet.

Gartner kaller fasene "teknologiutløser" (oppfinnelse/gjennombrudd), "toppen av overspente forventninger" (mye hype, og mange oppstarter) "dalbunn og pessimisme" (teknologien dømmes som feilslått), "oppoverbakke" (pionérkunder starter opp) og "platå" (30 prosent markedsaksept).

Her er Gartners gjennomgang av markedet for "advanced analytics", en sekkepost for teknologier som skal hjelpe oss i å behandle og analysere store datamengder. Drømmen er å kunne søke etter avanserte sammenhenger eller la maskiner overvåke kompliserte datastrømmer og si fra når angitt situasjoner inntreffer.


Teknologiutløser:

Informasjons-uthenting

Teknikker som klarer å plukke ut navn, stedsnavn og sammehenger i tekster.

Nylig tatt i bruk i nisjer, 5-10 før dette er i vanlig bruk.

Sverm-analyser

Systemer som klarer å analysere og forutse mønstre fra oppførselen til mange enkelthendelser. Kan brukes til planlegging og simulering. Fremdeles på forskningsstadiet, kommersielle tester har begynt. Vanlig bruk ligger mer enn 10 år frem i tid.

Selvstendige systemer

Systemer som klarer å løse komplekse problemer selv med begrenset eller ingen mennesklig styring. Typisk regelbaserte systemer som bruker statistikk for å avgjøre handlinger. CA, IBM, Microsoft og Sun forsker tungt på dette, men vanlig bruk ligger over 10 år frem i bruk.

Video-mining

Bruker data mining-teknikker for å finne møstre i videostrømmer. Kan brukes til overvåkning og i all mediabehandling. Forskning i dag, vanlig bruk ligger mer enn 10 år frem i tid.

toppen av overspente forventninger

Lyd-mining

Data mining-teknikker for søk i lyd. Kommersielle produkter er tilgjengelig for søk og gjenfinning, men de er basert på avskrift av tale og treffsikkerheten er så lav at nytten blir liten. Man prøver nå teknikken i telefonsalgsbedrifter og i overvåkning. Vanlig bruk ligger 5-10 år frem.

Semantisk web

Teknikk for å skape nettsider som inneholder kategoriserte informasjon som beskriver hvordan den kan brukes. Skal kunne la nettsider bruke hverandre automatisk. Mye prat, lite har skjedd og stor kompetansemangel, skriver Gartner. 5-10 år før dette er i vanlig bruk, spår analyseselskapet.

Dalbunn og pessimisme:

Intelligente agenter

Mange typer programvare ganske uavhengige som kan overvåke, utføre og varsel om hendelser. Lovet mye, har visst seg å være vanskelig å skape. Mer enn 10 år frem til vanlig bruk.

Oppoverbakke

Kunstig intelligens

En rekke forskjellige teknikker som forsøker å gjøre datasystemer i stand til å bedømme og utøve oppgaver som ikke er eksakt definert. På noen områder, som stemmegjenkjenning og data mining begynner dette å komme i bruk. Potensialet er stort og veien frem er klarere, men vanlig bruk ligger mer enn 10 år frem.

Personifisering

Teknikk som tilpasser en nettside, en telefonsamtale eller skjermbilde til en bruker eller situasjon. Teknikken har sivet inn på mange områder, men har ikke levd opp til sine løfter. Amazon.com er trolig det mest vellykkede eksempelet. Å gjette hva en person ønsker er ikke lett. Vanlig bruk ligger 5-10 år frem i tid.

3D-visualisering

Tre-dimensional visualisering for konstruksjon, manipulering og søk i visuelle data. Begynner å tas i bruk, men vanlig bruk ligger mer enn 10 år frem.

Genetiske algoritmer

En teknikk for å fremstille, teste og videreforedele datamodeller. Dårlig forstått teknikk, men brukes av noen få med gode resultater. Lovende, men vanlig bruk ligger 10 år frem i tid.

Automatisk tekst-kategorisering

Teknikk som rangerer documenter ut fra regler eller statistiske modeller. Dette markedet utvikler seg fort. Søkemotorer, enten internt eller på Internett driver utviklingen. Vanlig bruk ligger bare 2-5 år frem.

Platå:.

Gartner mener matematiske programmering, data mining, neurale nett er på vei inn i vanlig bruk.

Til toppen