Langt frem i sak mot SBS-ansatte

Økokrim skal etterforske ansatte i Siemens Business Services for smøring, men det er langt frem til noen mulige tiltaler.

Langt frem i sak mot SBS-ansatte

Rett før sommerferien startet Økokrim opp etterforskningen mot ansatte i Siemens Business Services (SBS) forhold til den skandaleomtalte korrupsjonssaken av IT-kontrakter og konsulentbruk i Forsvaret.

Økokrim skal vurdere hvorvidt det kan bli aktuelt å reise tiltale mot SBS-ansatte og i såfall hvor mange og i hvilket omfang. Men det vil ta lang tid før det kommer noe svar.

    Les også:

Dalseide-utvalget har brukt seks måneder på å granske IT-kontrakten mellom SBS og Forsvaret, som i sommer ble overlevert til Økokrim.

Det er på bakgrunn av denne rapporten Økokrim vil kunne eventuelt reise tiltale mot Siemens-ansatte.

Men det kan bli en tung og møysommelig jobb, og påtaleansvarlig Lars Stoltenberg i Økokrim var svært ordknapp på spørsmål fra digi.no.

- Vi kan bekrefte at det er en etterforskning på gang, men omfanget av arbeidet eller når vi kan regne med å avslutte jobben, kan jeg ikke kommentere, sier han til digi.no.

Det er dermed fortsatt uklart hvor mange personer Dalseide-utvalget mener Økokrim bør vurdere å tiltale eller hvilke strafferettslige forhold som vil bli lagt til grunn.

De tre topplederne som har håndtert saken har sluttet. De tre er administrerende direktør Ole Morten Skymoen, finansdirektør Hans Harbitz og kontraktsansvarlig Petter Moestue, men det er lite kjent hva slags fratredelsesavtaler disse fikk.

Rapporten er en hard dom over både Forsvaret og SBS sammen med Fujitsu Siemens. Utvalget mener at det kan ha skjedd straffbare handlinger både i Forsvaret og SBS.

Dalseide-utvalget mener det er gitt og mottatt bestikkelser/smøring som kan omfattes av lovverket og føre til tiltale, både for tjenestemennene og ansatte hos leverandørene.

Granskningsutvalgets undersøkelser har avdekt en utsstrakt bruk av direkte anskaffelser. Unntaket fra anskaffelsesregelverkets krav til konkurranse er gjennomgående begrunnet med tidspress og/eller at bare en leverandør vil være i stand til å levere den ønskede ytelsen. Forsvaret har ikke kunnet godtgjøre at de strenge villkårene for direkteanskaffelser i denne typen tilfeller er oppfylt.

Undersøkelser foretatt av Granskingsutvalget viser en utstrakt bruk kundepleie overfor Forsvarsansatte og innleide konsulenter. Granskingsutvalget antar at forsvarspersonell kan ha mottatt fordeler som gaver og reiser fra tilknyttede leverandører i strid med gaveforbudet i tjenestemannsloven § 20 og Forsvarets eget anskaffelsesreglement.

Enkelte fordelsoverføringer er etter Granskingsutvalgets oppfatning av en slik art at de kan utgjøre brudd på forbudet mot korrupsjon, jf straffeloven §§ 276 a til c. Dette gjelder både for giver og mottaker av fordelene.

Les mer om: