Langt frem til at EDB byttes ut

EDB og Bjørn Trondsen får trolig drifte IT-systemene til Gjensidige i mange år fremover, men etter det er det sannsynlig med et bytte.

EDB og Bjørn Trondsen får trolig drifte IT-systemene til Gjensidige i mange år fremover, men etter det er det sannsynlig med et bytte.

Gjensidige-konsernet, trolig den største kunden til EDB Business Parter, truer med å bytte til en annen driftslevernadør. Det var det åtte dagers lange bruddet i august i fjor som utløste utredningen av ny driftspartner. Problemet er at EDB med oppkjøpet av Fellesdata, eier alle de uavhengige datasentralene i Norge som kan drifte systemene for en større bank. Bank- og forsikringskonsernet har startet et utredningsarbeid som skal sjekke mulighetene for å bytte leverandør. Men det er en fjern trussel for EDB-sjef Bjørn Trondsen.


- EDB har mange kontrakter med Gjensidige og den første løper ut i slutten av 2004. Resten løper ut om tre-fire år, sier en leder i konsernet til digi.no. Det er mulig for oss å bytte før, men det er svært komplisert og lite praktisk. Jeg tror ikke vi vil bytte før kontraktstiden har løpt ut, konkluderer han.

digi.no får brakt på det rene at IBM er en av dem som hjelper Gjensidige med å utrede et bytte. IBM kjenner EDB godt, for EDB er bygget på stormaskinene til IBM. Det var en feilkobling gjort av en IBM-tekniker som stoppet banken i august, men det var EDB som gjennom eget testearbeid hadde ansvaret.

Informasjonsdirektør Eivind Grønstad bekrefter at IBM er leid inn.

- IBM skal hjelpe oss med evalueringsmetoden vi skal bruke, vi må sikre oss at vi vurderer alle de riktige parameterne. For det er vi selv som skal gjennomføre selve vurderingen, forteller han.

Grønstad vil ikke kommentere tidshorisonten på avtalen, men han hinter mot at det er sterke krefter som motiverer Gjensidige til et brudd med EDB. Selskapet er ikke bare misfornøyd med EDBs sikkerhet. Man vil også sjekke prislappen og skille bukken fra havresekken.

Fellesdata har både utviklet systemene for Gjensidige og driftet systemene på bank- og forsikringsselskapets vegne. Det ønsker Gjensidige å få slutt på.

- Vi skal kunne skille, i dag er begge ting levert av ett selskap, noe som binder oss sammen på en lite fri måte. Dette gjør det vanskelig å vurdere pris og andre momenter, forteller Grønstad.

Selv om det er vanskelig å flytte driften, er det trolig enklere enn å flytte systemutviklingen. For det skal mye til å overta programvaren Fellesdata har utviklet, og programvaren er det trolig Fellesdata som eier.

Grønstad vil ikke indikere noen mulige konkurrenter til EDB. Men Sverige er det nærmeste landet og der troner to driftspartnere, TietoEnator og IBM, på toppen.

Til toppen