Langt frem til raid mot norske pirater

Norske nettbrukere kan trygt dele filer en stund til, for platebransjen venter på Stortinget.

Norske nettbrukere kan trygt dele filer en stund til, for platebransjen venter på Stortinget.

I forrige uke gjennomførte platebransjen et større raid mot europeiske fildelere. Over 400 fildelere har mottatt krav om betaling for innhold de deler ut på nettet.

Men her i Norge er det helt stille. Det har faktisk aldri vært gjennomført noen aksjoner mot norske brukere av fildelingsprogrammer. Det nærmeste man kommer er en aksjon i Sverige, men der fikk de utvalget fildelerne ikke et pengekrav, men en skriftlig advarsel.

digi.no tok kontakt med IFPI-sjef Sæmund Fiskvik og spurte om årsaken til dette. Fiskvik forteller at han er klar, men venter på Stortinget.

- Jeg vil vente på det nye Infosoc-lovverket. Platebransjen har lagt opp en verdensstrategi og har valgt ut land i forskjellige tempo. I forrige uke var det Europa. Dette er relativt planlagt, forteller Fiskvik.

Problemet til platebransjen er at det i følge dagens gamle lovverk ikke er ulovlige å kopiere musikk, det er bare ulovlig å dele ut. Dette vil den såkalte Infosoc-loven endre på.

Infosoc er omfattende et EU-direktiv Norge har jobbet siden 2002 og som vil stramme inn lovverket regler for bruk og kopiering av spill, musikk og video. Blant annet åpner det nye lovverket for at produsentene kan legge kopisperrer på alt og at det er ulovlig å bryte disse for å kopiere innholdet.

Fiskvik vil ikke svar på konkrete spørsmål om hva IFPI planlegger, men gir en et hint.

- Vi har som generell fremgangsmåte å advarer folk først.

Mye tyder på at Fiskvik må vente med eventuelle aksjoner enda en stund, for Infosoc-arbeidet drøyer.

digi.no får vite av avdelingsdirektør Bengt Hermansen i Kulturdepartementet at departementet enda ikke har sendt sitt forslag til den norske versjonen av Infosoc til Stortinget. Dette vil i følge Hermansen skje i løpet av november.

Dermed skal det mye til for at Stortinget rekker å behandle saken før jul. For først skal saken opp i en Stortingskomitee som skal skrive en innstilling før saken fremmes i Stortinget.

Det er derfor ganske sannsynlig at saken ikke kommer opp i Stortinget før til neste år, og dette kan forsinke tidspunktet Stortinget velger for å gjøre Infosoc-lovverket gjeldene. I løpet av våren er en mulighet, men det kan drøye til 1. juli.

Ting kan også bli forsinket fordi Stortinget først skal ta stilling til om direktivet skal bli en del av EØS-avtalen og så skal man vedta selve direktivet.

Lovutkastet er dessuten omstridt, for det griper inn i flere inneholder flere rom for justeringer. Departementet har blant annet foreslått at det skal være lov å bryte kopisperrer - hvis du skal spille av innholdet, men ikke hvis du skal kopiere innholdet.

Dette gjør altså såkalte sonefrie DVD-spillere lovlig, men når det gjelder fildeling over internett er det ingen tolkningsrom - det blir ulovlig å dele ut og kopiere innhold.

Til toppen