Langt frem til store besparelser

Bedrift-til-bedrift-markedsplasser skal spare deg tusenlapper på hvert innkjøp. Men nå melder skepsisen seg, for ikke alle ønsker å spare - og i alle fall ikke på den samme regningen.

Bedrift-til-bedrift-markedsplasser skal spare deg tusenlapper på hvert innkjøp. Men nå melder skepsisen seg, for ikke alle ønsker å spare - og i alle fall ikke på den samme regningen.

Oslo Kommune forteller at hvert innkjøp de gjør, av for eksempel 10.000 blyanter eller en ny bil, i snitt koster 1.500 kroner i administrasjonskostnader. Multipliser det med et sekssifret antall innkjøp og du forstår interessen for digitale markedsplasser. De lover priser ned mot 100-200 kroner.

I oppskriften som Internett-selskapene og B2B-aktørene deler ut, skal bedrift-til-bedrift-markedsplasser (b2b-markedsplasser) perfeksjonere det kapitalistiske samfunnet. Nå skal en handel skje ut i fra perfekt informasjon om alle tilbud, og til den absolutt laveste pris.

Til sammen lover b2b-markedsplassene tilby enklere, billigere og bedre innkjøp. Men markedsplassene stiller like mange spørsmål som de gir svar på.

Her i Norge er b2b-markedsplasser ganske nytt, men i USA der ideen har fått virke en stund, er det langt mellom suksessene.
B2B markedsplasser
B2B markedsplasser - klikk her

Kalender:


Optimistene sier det er for tidlig og at B2B-markedsplasser fungerer, det er bare mangelen på standarder, for mange som kjemper om samme kake og for tidlig.

For amerikanske analytikere påpeker at selv om det har dukket opp et hav av samarbeidsavtaler og Internett-adresser, er det langt mellom de faktisk fungerende markedsplassene, hvor du finner et fullt automatisert salg mellom IT-systemene til kunde og leverandør.

Skeptikerne er enig om at det fremdeles er tidlig, men peker på en serie strukturelle problemer. Uansett hvem som har rett, bør selskaper som har eller skal starte med salg over Internett stille seg selv følgende spørsmål:
  • Skal vi lage våre egen markedsplass sammen med en del av våre konkurrenter. Eller skal vi la leverandørene, et Internett-selskaper eller bransjeorganisasjoner gjør det?
  • Skal vi starte nå eller vente til programvaren for markedsplasser og utveksling av informasjon mellom aktørene blir billigere og mer standardisert? Nå gir oss en tidlig start, men det blir dyrt og krever mye konsulentarbeid. Senere vil gi flere konkurrenter, men sikre oss mot feil veivalg.
  • Hvor mange av våre kunder/leverandører har råd og velger å satse nå? Kritisk masse har alt å si. Alle sier at dessuten at b2b-markedssystem må kunne gjennomføre automatiske handler. Men dette krever tett koordinering med leverandører og kunders IT-systemer. Mange norske bedrifter har ikke sofistikerte innkjøpssystemer og annet som kanskje er nødvendig for å gjøre det så lønnsomt å handle på markedsplassene.
  • Vil it-systemene la en leverandør kunne selge oss selge/kjøpe varene fra/til flere markedsplasser? Vil markedsplassene fusjonere med hverandre og skape mega-markedsplasser? Hva bør vi satse på av interne IT-systemer for å sikre utveksling av regninger, vareinformasjon og lagersjekk? Å kjøpe alt fra en leverandør som Oracle eller SAP er dyrt, men gir tilpassede systemer som virker sammen.
  • Vil leverandørene egentlig ha markedsplassene - hovedpoenget er jo å presse prisene? Hvor mange kunder må vi være for å presse prisene så det monner? Dessuten - mange leverandører har ikke fast priser - de forhandler med hyggelige marginer - og vil fortsette slik.
  • Vil kundene egentlig ha markedsplasser? Hvordan skal du konkurrere dersom du kjøper samme varer til samme pris? Hvor mye skal du la din konkurrent vite om hva slags varer du etterspør?
  • Hva vil konkurransemyndighetene si. I USA brummer de allerede høyt - markedsplassene er forsøk på å skape nye monopoler/oligopoly, hevder FTC. Med sin markedsmakt vil de store bedriftene kunne skaffe seg bedre priser og utestenge sine små konkurrenter.
  • Hvor mye makt har de tradisjonelle distributørene - for eksempel reisebyråene - til å bremse ned bruken av de nye markedsplassene. Hva slags rolle får de og hvem overlever?
  • Det foregår nå et kappløp om å dekke de forskjellige delene av næringslivet. Når de forskjellige bransjen og kundegruppene alle har fått fire markedsplasser, begynner kampen. Analyseselskapet Gartnergroup mener at det raskt går mot en krig om lavest transaksjonspris. Transaksjoner vil derfor bli gratis og markedsplassene må planlegge å overleve på annonser, konsulenttjenester og andre inntektskilder.

Summen av problemene peker på at det vil ta tid før de nye markedsplassene vil fungere og gi de besparelser de lokker med. Mange vil satse og bomme den første gangen, men etter hvert vil brikke falle på plass. Det vil ta tid, men det drypper stadig innn gode nyheter. En fersk nyhet er UDDI, en ny standard for informasjonsutveksling fra en bred allianse med IBM, Ariba og Microsoft i spissen.

Vil du vite mer om dette?
Til toppen