Langt frem til støtte for distriktsbredbånd

Stoltenberg-regjeringen har lovet støtte til utbygging av bredbånd i distriktene, men det synes ikke i 2006-budsjettet.

Stoltenberg-regjeringen har lovet støtte til utbygging av bredbånd i distriktene, men det synes ikke i 2006-budsjettet.

Stoltenberg-regjeringen lovet tidlig at man skulle bidra til å gi alle norske innbyggere et bredbåndstilbud. Bondevik-regjeringen har latt aktører som Telenor styre, noe som gjør at fem prosent av den norske befolkning i distriktene ikke har noe tilbud om bredbånd i dag.

Flere analytikere har påpekt at en full utbygging av selv en begrenset båndbredde vil koste over en milliard. Og nå viser det seg at norsk innbyggere som ikke har noe tilbud ikke bør holde pusten.

For da Stoltenberg-regjeringen i dag morges la frem sitt statbudsjett for 2006 inneholdt ikke dette noen økning i støtten til utbygging. For først skal Samferdselsdepartementet kartlegge utfordringene og det vil ta tid.

Regjeringen bevilger bare tre millioner kroner til kartlegging i 2006. Og denne beslutningen er endelig - Stoltenberg-regjeringen er en flertallsregjering og opposisjonen har ikke noen muligheter til å påvirke budsjettet.

En bevilgning til faktisk utbygging vil altså først komme i 2007. En slik utsettelse vil være med på å redusere behovet for støtte, for om et år har trolig Wimax blitt en etablert faktor i den norske telemarkedet.

Her er hva regjeringen skriver:

"Bredbånd er en viktig innsatsfaktor i det moderne samfunnet. Bruk av bredbånd bidrar til å redusere avstandsulemper og sikrer aktivitet og bosetting. Alle deler av landet må få ta del i den digitale allemannsretten.

I dag blir det antatt at ca 95 prosent av husstandene vil ha tilbud om bredbånd innen utgangen av 2005, men med varierende båndbredde. Det forventes fortsatt vekst, både i dekning og i hastighet for de som allerede har en bredbåndstilkobling. Det satses mye på utbygging, ikke minst i lokalt forankrede prosjekter, både i enkeltkommuner og i samarbeidsprosjekter mellom flere kommuner, energiverk og annet lokalt næringsliv, over hele landet.

For å sikre en målrettet innsats mot de husstandene og bedriftene som ikke vil få tilgang ved en kommersiell utbygging, foreslår Regjeringen å øke bevilgningen med 3 millioner kroner for å kartlegge behov og forberede eventuelle tiltak som skal virkeliggjøre digital allemannsrett for alle."

Til toppen