Langt hopp i IBM

Bjørn Roksvold går over fra stillingen som programvaresjef til PC-sjef i IBM. Roksvolds oppgave blir å styrke samarbeidet mellom PC-divisjonen og resten av IBM.

IBM er kjent for en nesten japansk vilje til å flytte ansatte på tvers av fagfelter, land og divisjoner. Inntil for få år siden var interne opprykk den eneste veien til lederstillinger i selskapet. Dette preger IBM fremdeles, selv om kulturen er blitt noe myket opp de senere årene.

Bjørn Roksvold (42) er slik sett en "ekte IBM'er" som har arbeidet i selskapet siden 1979 med stormaskiner og programvare. Fra sin nye stol skal han styre en av de større enhetene i IBM Norge. IBM er Norges nest største PC-leverandør og "omsetter for mange hundre millioner kroner", forteller Roksvold. Programvaregruppen har en titalls ansatte.

Roksvold ersatter Arthur Brunvoll, som skal til en annen stilling i IBM Norge. Roksvold har bare vært programvaresjef i 18 måneder og har ingen klar arvtager.

- Den nye jobben utgjør et sprang i fagområde, men i et så stort selskap som IBM er ledererfaringen og evnen til å samarbeide med de andre produkt- og tjenestedivisjonene svært viktig, sier Roksvold.

Til toppen