Langt igjen før alle dansker får bredbånd

Langt igjen før alle dansker får bredbånd

Først om ti år får alle dansker bredbånd. Det vil koste mer enn å dekke hele Norge.

Danmark er et mindre land enn Norge og med sitt flate landskap skulle man kanskje tro at det ville være lettere å få utbygd bredbånd til alle innbyggerne. Det er ikke tilfelle. De sliter med mange av de samme problemene som i Norge og de beregnede kostnadene ved å gi bredbånd til alle er høyere enn i Norge.

Et av de store problemene med å få utbygd ADSL er at noen beboelser er for langt unna telefonsentralen. Da hjelper det ikke om man bor i et sentralt strøk.

I Danmark er det cirka 150 000 som lider under dette. Ifølge den danske IT- og Telestyrelsen vil de måtte innstille seg på å vente i opptil ti år før de får bredbånd, skriver det danske bladet Ingeniøren.

Tele- og bredbåndsselskapet TDC har regnet ut at det vil koste cirka 1,3 milliarder danske kroner å dekke hele Danmark og at det ikke vil være lønnsomt for et selskap å gjøre det på kommersielle betingelser. Til sammenligning har Teleplan beregnet at det vil koste cirka 800 millioner norske kroner å bygge ut bredbånd til alle i Norge.

Med tanke på at danskene sliter med de siste to prosentene, mens man i Norge sliter med å nå ut til de siste fem prosentene av befolkningen, så er det usikkert om danskene har overvurdert kostnaden eller om nordmennene har undervurdert den.

Til toppen