Langt igjen til den digitale skolen

Staten klarer neppe målet om å utstyre alle elever med egen PC og internettilgang innen 2008.

Staten klarer neppe målet om å utstyre alle elever med egen PC og internettilgang innen 2008.

Utdannings- og forskningsdepartementet har som mål å ha en operativ digital skole innen 2008. Data er nå betegnet som en av de fem grunnleggende ferdigheter i skolen med tillegg av det å kunne lese, skrive, muntlig framstillingsevne og matematikk.

    Les også:

Men databehandling virker ikke godt nok prioritert i lærerplanen, spesielt ikke i yrkesfaglige retninger. Det er for eksempel kun i lærerplanen for allmennfaglig studieretning det nå er obligatorisk å lære tastaturbehandling («touch»), dataverktøy og søk på Internett.

Skolene har en lang vei å gå for å komme i mål. I en rapport som Utdanningsdirektoratet har laget på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet, heter det blant annet:

Mens de aller fleste videregående skoler ser ut til å ha en skolehverdag der datamaskiner og Internett i hvert fall et stykke på vei inngår som naturlige arbeidsredskaper, synes det innlysende at dette ikke kan være tilfelle i store deler av grunnskolen.

PC-dekningen målt i antall elever på grunnskoler er nå i snitt 6,5 elever per PC (mot 7,8 i 2003) mens tallet for videregående skoler er 2,5 (mot 3,5 i 2002).

Det var i år kun 15 videregående skoler med 1.500 elever som avla eksamen digitalt i år. Neste år er målet 100 med 10.000 elever, mens potensialet er hele 5.000 grunnskoler og videregående skoler. Ifølge planen skal i alt 780.000 elever være digitale innen 2008.

– For å komme i mål innen 2008 må skoleierne sette av betydelige midler til IKT-infrastruktur og utstyr, sier rådgiver Johs Totland i Utdanningsdirektoratet til digi.no.

Han mener det ut fra rapporten kan se ut til å bli vanskelig med en 1 til 1 PC-dekning i 2008, i alle fall i grunnskolen. Riktignok er det gjennom kunnskapsløftet gitt betydelige midler til etterutdanning, men det er ikke bevilget penger til PC-er.

Rapporten peker på at den PC-dekning vi nå har på ungdomstrinnet med 6,5 elever per PC vil innebære at eleven i teorien kan benytte PC for individuell jobbing i 4,5 timer per uke.

Dette skal da dekke så vel tekstproduksjon i norsk og språkfag, informasjonssøk, kritisk valg og bruk av nettressurser i samfunnsfag, natur, miljøfag og kreativ produksjon i kunst- og håndverkfaget.

Skolene begynner også å få det travelt med å ustyre nødvendige trådløse nett, utskriftsmuligheter og brannmurer.

Høyst sannsynlig må foresattes elever dekke PC-utgifter som kan beløpe seg til mellom 2.000 til 3.000 i året. En del skoler har allerede innført gunstige leasingordninger, der elevene overtar PC-en etter en treårsperiode.

Til gjengjeld mener Totland at utgifter til dyre lærerbøker vil gå bort til fordel for lærerstoff via nettbøker.

Også Abelias leder, Paul Chaffey raser over tregheten.

– Neste år bør alle videregående skoler kunne arrangere eksamen digitalt, uttalte han i digi.no tidligere denne uken.

Til toppen