Langt igjen til nasjonalt nettleksikon

Kunnskapsforlaget og Cappelen har i dag hatt hvert sitt møte med statsråd Kristin Clemet om hva som skal skje videre med opprettelse av en nasjonal kunnskapsbase. Ingen snarlig avgjørelse vil bli tatt.

Kunnskapsforlaget og Cappelen har i dag hatt hvert sitt møte med statsråd Kristin Clemet om hva som skal skje videre med opprettelse av en nasjonal kunnskapsbase. Ingen snarlig avgjørelse vil bli tatt.

En ny beslutning om hvem som skal lage, eller hvordan en nasjonal kunnskapsbase skal se ut, vil ta tid. Statsråd Kristin Clemet setter nå i gang en ny prosess, for å kartlegge hvordan staten skal være involvert i byggingen av kunnskapsbasen.

Clemet understreket på et pressemøte i dag at regjeringen er opptatt av spørsmålene omkring en slik base, og at det i månedsskiftet november/desember inviteres til et nytt, større møte der ulike løsninger kan diskuteres. Ifølge Clemet er innholdsaktørene positive til et slikt møte.

Hun oppfordrer både eksisterende og nye aktører til å tenke fritt og uavhengig av dagens teknologi og kommersielle begrensninger.

Foranledningen til mandagens møter med Kunnskapsforlaget og Cappelen var at alle anbudene ble forkastet av regjeringen.

To av anbudene oppfylte kravene, men Clemet var skeptisk til at staten, ved å finansiere drift og vedlikehold av en slik base, og dermed eventuelt kunne tilby informasjonen gratis, skulle kunne få en monopolsituasjon, og presse mindre innholdsleverandører av banen.

Utdanningsministeren frykter også at staten ville sitte med det økonomiske ansvaret for drift og vedlikehold etter at prøveperioden var over, og at dette kunne komme til å bli svært dyrt.

Det er ikke et alternativ at staten overtar driften og vedlikeholdet av det kriserammede Kunnskapsforlagets Store Norske Leksikon.

- Anbudene er forkastet, og det er ikke skjedd noen endringer i dag, understreket Clemet. Hun sa videre at både forlagene og andre aktører er velkommen til å diskutere hvordan en nasjonal kunnskapsbase skal være. Det er ikke tatt stilling til dette ennå, og statsråden sier de nå vil gå inn i en dialogfase.

På spørsmål om et nasjonalt nettleksikon bør få offentlig støtte, og om det bør være gratis for alle å bruke, svarer hun:

- Det kan være. Vi vil forsøke å finne frem til måter å støtte på som er riktige, og som ikke er konkurransevridende. Hvor mye eller på hvilken måte, kan jeg ikke svare på i dag.

Når det gjelder Kunnskapsforlagets 'trussel' om å legge ned Store Norske, spår Clemet at leksikonet vil leve videre en stund til.

- Kunnskapsforlaget får selv kommentere hva som skal skje med leksikonbasen, men jeg kan røpe så mye som at det i hvert fall ikke skal kastes på Grønmo (søppelfylling i Oslo - red.anm.) sa hun.

Clemet la også til at det ikke var lett å fatte en beslutning på bakgrunn av Bing-rapporten. - Hvis spørsmålet hadde vært veldig enkelt, ville det blitt avgjort den 20. september (av den forrige regjeringen - red. anm.).

Til toppen