Langt mellom smarte kortstandarder

Posten SDS og Norsk Tipping lanserte torsdag et pilotprosjekt på elektroniske smartkort til bruk i tipping. Håpet er at løsningen skal bli en standard for smartkort og betalingskort, men bankene er ikke interessert i å være med og satser på en egen løsning. Dermed er standardkrigen i gang.

Posten SDS og Norsk Tipping lanserte torsdag et pilotprosjekt på elektroniske smartkort til bruk i tipping. Håpet er at løsningen skal bli en standard for smartkort og betalingskort, men bankene er ikke interessert i å være med og satser på en egen løsning. Dermed er standardkrigen i gang.

Torsdag lanserte Norsk Tipping en ny løsning for spill over nettet. Ved bruk av et smartkort og en kortleser skal tipperen slippe å trampe ned til kommisjonæren for å spille pengespill. Løsningen er gjort i samarbeid med Posten SDS.
Les også:
To allianser vil gi deg småpengekort
Flatland utfordrer Norsk Tipping
DNB og Telenor på terskelen til netthandel
Norsk Tipping setter nettkreditten for deg
Prøvespill på Internett i september
Spillernes nett-eldorado venter på myndighetene
Norsk Tipping satser på elektroniske penger
Samarbeid og konkurranse om e-signatur
Initiativet til kortet er tatt av Posten SDS, som ønsker å etablere en standard for elektronisk identifikasjon, som blant annet skal gjøre det sikrere å gjøre transaksjoner over nettet.


Administrerende direktør i Posten SDS, Per Andersen, erkjenner at suksesskriteriet bak et tippekort som lanseres av Norsk Tipping, er at det blir introdusert flere tjenester på kortet. Blant annet offentlige tjenester og andre sikkerhetsintensive tjenester.

En nøkkeltjeneste er at bankene, med Bankenes Betalingssentral (BBS) i spissen, ikke har vært interessert i å gå inn i dette samarbeidet. Dette er fordi BBS ikke vil slippe andre aktører inn på sitt nett, siden dette kan rokke ved bankenes lukrative gebyrpolitikk på dette feltet.

På åpningstalen til IT-Tinget advarte samferdselsminister Terje Moe Gustavsen bankene mot å sinke utviklingen.

- Det er også viktig at bankene tar utfordringen med å utvikle trygge betalingsløsninger. Det er åpenbart at et større tempo i utviklingen av bedre løsninger på dette området er en viktig nøkkel for å øke handelen over nettet, sa Moe Gustavsen på IT-tinget.

Per Andersen i Posten SDS sier at det er diskusjon mellom Posten SDS og korttilbyderen Mondex på den ene siden og bankene (BBS) på den andre siden.

- Det er ikke enkle diskusjoner, sier Andersen som mener at man må enes om en måte å gjøre dette på for å få fortgang i utviklingen.

Vil ikke BBS bli med på Posten SDS og Mondex sine planer vil det ikke være mulig for en hel rekke bankkunder å bruke løsninger fra for eksempel Norsk Tipping.

I pilotprosjektet Norsk Tipping gjør sammen med Posten SDS og Mondex er det bare brukere med konti i enten DnB eller Postbanken som vil kunne bruke tippetjenesten.

Posten SDS ser det derfor som svært viktig at de har fått Norsk Tipping med seg på laget.

Administrerende direktør i Norsk Tipping, Reidar Nordbye, sier at de regner med at et sted mellom to og fem prosent av alle de 1,4 millioner brukerne av Norsk Tippings tjenester vil bruke smartkortet innen et års tid.

Spørsmålet er om kundene vil betale cirka 200 kroner for en kortboks, samt ytterligere cirka 100 kroner for selve kortet, hvis man bare kan bruke det til å tippe med.

Til toppen