Langt mer lønnsomt å lage maskinvare

Store resultathopp for både Dell og HP.

Langt mer lønnsomt å lage maskinvare

Store resultathopp for både Dell og HP.

Denne uken la både Dell og HP fram kvartalstall. HP er verdens største pc-leverandør. Dell er på tredje plass, nylig forbigått av Acer. HP opplevde problemer tidligere enn Dell, og har også et forsprang i den pågående oppgangen.

For kvartalet ut april, regnskapsårets andre, meldte HP om 13 prosent omsetningsvekst sammenliknet med samme kvartal i fjor, til 30,8 milliarder dollar. Nettoresultatet etter skatt økte med 28 prosent til 2,2 milliarder dollar.

Det samme kvartalet er det første i Dells regnskapsår. De økte omsetningen med 21 prosent til 14,9 milliarder dollar, og nettoresultatet etter skatt med 52 prosent til 441 millioner dollar.

Dell
Dell forklarer at global vekst i bedriftsløsninger var det viktigste bidraget til de gode kvartalstallene. Omsetningen av servere, lagring og tjenester økte med 38 prosent til 4,2 milliarder dollar. Selskapet mener det gjenspeiler betydningen av overtakelsen av Perot Systems, som de kjøpte for 3,9 milliarder dollar i september i fjor.

Satsingen i Bric-landene – vekstmarkedene Brasil, Russland, India og Kina – har også ført til kraftig vekst: I snitt økte Dell sin omsetning i disse landene med 60 prosent. Aller best går det i India og Brasil, med økninger på henholdsvis 90 og 81 prosent.

I aprilkvartalet lanserte Dell en ny series bærbare pc-er beregnet på småbedrifter, Vostro 3000. Omsetningen fra denne og andre bærbare pc-er grupperes i kategorien «mobilitet». Her vokste omsetningen med 18 prosent, altså noe mindre enn Dells øvrige omsetningen.

Dell skiller mellom fire ulike markeder: store bedrifter, offentlig virksomhet, små og mellomstore bedrifter, og forbrukere.

Salget til store bedrifter økte med 25 prosent til 4,2 milliarder dollar, og bidro med et driftsresultat på 283 millioner dollar, 47 prosent mer enn for et år siden.

Salget til det offentlige økte med 22 prosent til 3,9 milliarder dollar, og ga et driftsresultat på 2998 millioner dollar, en framgang på beskjedne 2 prosent.

Overfor små og mellomstore bedrifter økte omsetningen med 19 prosent til 3,5 milliarder dollar. Det er her marginene til Dell er suverent best. Driftsresultatet var større enn i noe annet marked, med en økning på 36 prosent til 313 millioner dollar. Dell har 10 millioner kunder i denne kategorien.

I forbrukermarkedet er det knapt penger å tjene. Omsetningen økte med 3,2 milliarder dollar, tilsvarende 16 prosent. Driften gikk nærmest i null: 17 millioner dollar.

Med andre ord: Null fortjeneste i forbrukermarkedet, trass vekst omtrent tilsvarende markedet, sviktende marginer overfor det offentlige, og absolutt størst lønnsomhet overfor små og mellomstore bedrifter.

Dell sier de tror de opplever en tidlig fase av et oppsving i bedriftsmarkedet. Siden dette markedet i andre og tredje kvartal i deres regnskapsår går typisk tregt i USA og Europa, spår de omsetningsvekst i underkant av ti prosent i begge disse kvartalene.

HP
To tredeler av HPs omsetning kommer fra andre land enn USA, og selskapet har i mindre grad enn Dell konsentrert seg om vekstmarkeder. Likevel økte omsetningen deres i Bric-området med 25 prosent, og står nå for 10 prosent av den samlede omsetningen, det vil si rundt 3,1 milliarder dollar.

HPs største forretningsområde er pc-er, som økte med 21 prosent til 10,0 milliarder dollar. Pussig nok økte stasjonære med 27 prosent, mot 17 prosent for bærbare. Pc-salget til bedrift økte med 19 prosent, til forbrukere med 25 prosent. Pc-virksomheten ga 465 millioner dollar i driftsoverskudd, 23 prosent mer enn for et år siden.

Innen tjenester opplevde HP ingen vekst (2 prosent opp til 8,7 milliarder dollar), men driftsresultatet økte fra 1,2 milliarder dollar til 1,4 milliarder dollar.

Innen skrivere er det en vekst på 8 prosent til 6,4 milliarder dollar i omsetning, mens driftsresultatet står stille på 1,1 milliarder dollar. Toner og blekk gir tradisjonelt større fortjeneste enn selve skriverne: Her økte omsetningen med 6 prosent, mens skrivere til bedriftsmarkedet økte med 13 prosent og skrivere til forbrukermarkedet økte med 16 prosent. Her er det stor sprik mellom utviklingen i omsetning og utviklingen i volum. Samlet sett solgt HP 9 prosent flere skrivere enn for et år siden, og mens volumet til bedriftsmarkedet falt med 8 prosent, økte det til forbrukermarkedet 15 prosent.

Forretningsområdet servere og lagring økte omsetningen med 31 prosent til 4,5 milliarder dollar, mens driftsresultatet ble mer enn doblet, fra 250 millioner dollar til 571 millioner. Her er det store sprik i veksttakt. Salget av standardservere økte med 54 prosent, lagring økte med 16 prosent og bladservere økte med 45 prosent. Itanium-servere opplevde 17 prosent mindre omsetning enn for et år siden.

Det står også stille innen programvare (1 prosent ned til 871 millioner dollar).

I motsetning til Dell, opplever altså HP framgang i forbrukermarkedet.

HP tror nå at inneværende kvartal blir omtrent som aprilkvartalet, i motsetning til et tidligere anslag som lå noe lavere og hadde en betydelig større spredning. For hele regnskapsåret 2009–2010 venter HP en omsetningsvekst på 8 til 9 prosent, og forventningen til nettoresultat per aksje er nedjustert i forhold til et tidligere anslag.

Analytikere tror kjøpet av 3Com, som ble fullført i april, vil bidra betydelig til HPs satsing innen nettverk. De er noe bekymret over selskapets svake utvikling innen programvare og tjenester.

Til toppen