Langtidsledige IT-folk får ikke jobb

Det er nå mangel på IT-folk, men bransjen vegrer seg åpenbart å ansette de langtidsledige.

Det er nå mangel på IT-folk, men bransjen vegrer seg åpenbart å ansette de langtidsledige.

I desember kunngjorde Nav (tidligere Aetat) et rekordlavt ledighetstall blant IT-folk. 1046 var i desember registert ledig, som bare er en tredel av ledighetstallet for tre år siden.

Med unntak av dot.com årene har det neppe vært lettere å finne jobb innen IT-yrker som i dag, og markedet er så og si støvsuget for arbeidskraft.

Men tall fra Nav viser samtidig at mange sliter med å finne jobb. Det gjelder spesielt dem som har vært arbeidssøkende over lengre tid.

Nokså oppsiktsvekkende forteller underdirektør Hans Kure i Nav at av 1046 IT-ledige, har 444 av disse vært arbeidssøkende over minst ett år kun med avbrekk av korte tiltak.

Mange ville kanskje trodd at det kunne være driftskonsulenter som dominerte listene med de langtidsledige, for her har mange bedrifter, inkludert EDB effektivsert. Men det stemmer ikke. Listen fylles av både IT-rådgivere, teknikere, systemutviklere og driftskonsulenter.

- Det kan være mange årsaker til at de ikke kommer ut i fast jobb, men veldig ofte ser vi at det er lite oppdatert kompetanse eller høy alder som kan være grunnen, forteller Kure til digi.no.

Andelen av dem som har vært arbeidssøkende over ett år av IT-ledige er 42 prosent, og ligger dermed godt over gjennomsnittsledigheten blant langtidsledige som er 33 prosent.

Til toppen