Lanserer i Norge ett år etter USA

Damgaards Concorde er et av de mest populære økonomisystemene i Norge, men arvtakeren har vært i salg i utlandet i over et år. Først nå kommer pakken som skaperen usjenert hevder ligger et år foran alle konkurrentene.

Damgaards Concorde er et av de mest populære økonomisystemene i Norge, men arvtakeren har vært i salg i utlandet i over et år. Først nå kommer pakken som skaperen usjenert hevder ligger et år foran alle konkurrentene.

Damgaard er selskapet bak økonomisystemet Concorde XAL for små og mellomstore bedrifter. Dette systemet har rundt 900 kunder i Norge og er kjent blant annet for et trettitalls bransjeløsninger. De danske gründerbrødrene Erik og Preben Damgaard solgte deler av selskapet til IBM i 1994, og kjøpte det tilbake i november i fjor. Det norske datterselskapet har vokst til 10 medarbeidere, under ledelse av Tommy Ødegaard.

Axapta har vært solgt i Danmark og USA et års tid mens norske kunder har måttet nøye seg med Concorde. Det selskapet lanserer i Norge i dag, er versjon 2. Det er et stort teknologisk skille mellom Axapta og Concorde, og av dette skillet følger en endring i fokus og anvendelse. Axapta er bygget opp etter objektorienterte eller komponent-baserte prinsipper, og er lagt opp for funksjonelle utvidelser i flere retninger. Det er en viss overlapping mellom Concorde og Axapta. Den vesentlige forskjellen oppsummeres slik: Axapta er en helhetlig ERP-pakke, rettet mot større og mer avanserte løsninger enn Concorde. Axapta er blant annet tilrettelagt for ulike slags web-løsninger, fra intern bruk av nettlesere til klienttilgang, til omfattende opplegg for Internett-basert e-handel.

Damgaard-folkene hevder, uten å blunke, at alt som ligger i de internasjonalt kjente økonomi- og forvaltningssystemer - som for eksempel SAP - enten ligger i Axapta allerede, eller vil komme innen neste versjon om et års tid.

- Vi har utvidelser for produksjonsstyring og lageradministrasjon, forklarer Ødegaard. - Vi håndterer beslutningsstøtte og en viss grad av elektronisk handel. I løpet av året vil håndteringen av elektronisk handel være fullverdig, og vi vil dessuten ha opplegg for kunnskapsforvaltning og kundehåndtering.

Beslutningsstøtten i Axapta er typisk for Damgaards håndtering av utvidet funksjonalitet. Den bruker Microsofts standard OLAP-løsning (online analytical processing) for å sende ønskede data til Excel. Utvalget av data håndteres fra Axapta. Navigering nedover i tallene - for eksempel å løse opp år i måneder, eller få detaljer per produkttyper - gjøres direkte i Excel. Damgaard peker på at ledere er kjent med regneark, og at denne løsningen lar dem manipulere tall i sanntid etter metoder de er vant med.

Komponent-modellen innebærer flere fordeler når systemer må legges til rette for internasjonale forhold. Et eksempel er håndtering av valuta. Den som betjener beslutningsstøtte verktøyet i Excel, kan legge regler for hvilken valuta det skal standardiseres på, og hvordan vekslingskursene skal velges, for eksempel på fakturadato eller betalingsdato. Et annet eksempel er håndtering av ulike språk. Den samme Axapta-tjeneren kan betjene samtidig klienter som velger ulike brukerspråk. En bruker kan gjerne velge å arbeide på spansk selv om de øvrige brukerne av det samme Axapta-miljøet holder seg til dansk eller engelsk.

Modellen innebærer også stor fleksibilitet i opplegg av tjener og klient. Under Windows kan det legges opp en tolags løsning der klienten får direkte tilgang til både SQL og objektdatabasen - der skjermer, rapporter og så videre er definert. Det kan også legges opp en trelagsstruktur der tilgangen til enten bare objektdatabasen eller både objektdatabasen og SQL går gjennom en applikasjonstjener - kalt objekttjener i Axaptas terminologi. Ønskes en webklient, legges Axaptas "COM connector" inn i Microsoft Transaction Server.

Damgaard lover en kundehåndteringsmodul (CRM eller "customer relationship management") i løpet av fjerde kvartal i år. En fullverdig løsning for elektronisk handel, der man ikke bare kan gjøre oppslag men også bestille varer, loves innen et år. I begge tilfeller er det snakk om komponenter som tilføres systemet for å lage en fullstendig integrert løsning. Til og med valg av stilmal for websidene kan gjøres innen Axapta.

Kunder som ønsker e-handelsløsninger før de er ferdige fra Damgaard, antas å kunne utvikle dem selv ved å lage egne komponenter som ikke behøver å være så allmenne eller allsidige som Damgaards egne. Axapta leveres med eget utviklingsverktøy kalt MorphX og nytter et eget programmeringsspråk kalt X++. Damgaard beskriver dette som et objektorientert språk "til forveksling lik Java".

Tilrettelegging for en framtid der økonomisystemer fungerer som utleietjenester fordelt over Internett er et viktig spørsmål. I likhet med konkurrenten Rubicon mener Damgaard at de er teknologisk klare for slik "ASP"-ordninger (application service provider), uten å ha konkrete planer om å realisere muligheten.

Navnet Axapta kan høres ut som starten på "axe SAP". Damgaard forsikrer at det er ikke ment slik. Navnet ble plukket ut fra en maskingenerert liste der kravet var at det skulle kunne uttales på alle språk og ikke ha uheldige bibetydninger på noe språk.

Til toppen