Lanserer selvbetjent arbeidsplass

«Workplace on Command» fra Steria har teknologi fra blant annet Cisco og Citrix.

Her har en registrert bruker av Steria Workplace on Command nettopp aktivert tjenesten på sin iPad. Man kan velge å kjøre enkelttjenester, som Word eller Salesforce, eller kjøre hele sin virtuelle pc.
Her har en registrert bruker av Steria Workplace on Command nettopp aktivert tjenesten på sin iPad. Man kan velge å kjøre enkelttjenester, som Word eller Salesforce, eller kjøre hele sin virtuelle pc.

«Workplace on Command» fra Steria har teknologi fra blant annet Cisco og Citrix.

Steria lanserte i går, i 16 land, en løsning for selvbetjent arbeidsplass i nettskyen, døpt «Workplace on Command» (WoC). Tjenesten drar veksler på løsninger fra Citrix, Microsoft og NetApp. Skyplattformen til Cisco brukes til å sy det hele sammen.

Den grunnleggende ideen med WoC er å gi brukeren anledning til å arbeide med det apparatet – nettbrett, smartmobil, pc – som er mest hensiktsmessig i den aktuelle situasjonen, og få tilgang til tjenestene vedkommende har rett til i henhold til regler forvaltet av arbeidsgiveren.

Som det går fram av skjermbildet øverst i denne artikkelen, gir WoC tilgang til en virtuell Windows-pc, til dokumenter og til enkeltapplikasjoner og tjenester. Meningen er at brukeren tildeles rettigheter til tjenester med utgangspunkt i rollen vedkommende har i bedriften, og anvender selvbetjening for å utstyre sin virtuelle arbeidsplass. Det er med andre ord slutt på å installere applikasjoner på lokale pc-er.

Det viktigste er ikke hvor mange jobber, men at man jobber.
Det viktigste er ikke hvor mange jobber, men at man jobber. Bilde: Steria

I tilknytning til WoC kan det legges opp arbeidsflyt rundt bestilling av tilleggstjenester eller applikasjoner, med varsler, godkjenning og så videre.

Ønsker brukeren tilgang til sin WoC fra en ny enhet, må denne registreres med serienummer og knyttes til vedkommendes konto. WoC er med andre ord ikke noe man kan bruke fra en internettkafe eller fra en tilfeldig valgt mobiltelefon.

Ordningen åpner for en mer finmasket lisenskontroll enn det som er typisk for vanlige arbeidsplasser. I en av demonstrasjonsvideoene vises hvordan en leder merker seg en ansatt med ekstra høye lisensutgifter, og fjerner vedkommendes tilgang til Corel Draw, som lederen kan se ikke er blitt brukt på mange måneder. Det oppgis å slå straks inn på lisensutgiftene: Avtalene rundt WoC er satt opp ut fra prinsippet at man betaler for det man bruker.

WoC markedsføres som en skytjeneste. Sjefsarkitekt Kim Næss i Steria Norge bedyrer at sikkerheten er høy, og at alle data fra norske kunder vil lagres på datasentre i Norge.

Til toppen