Lanserer tredje generasjon av rollebasert portalverktøy

Coreport 3g lar deg tilby medarbeiderne en personifiserbar og rollebasert portal som henter informasjon fra alle slags interne og eksterne kilder, sier Morten Skårdal.

Coreport 3g lar deg tilby medarbeiderne en personifiserbar og rollebasert portal som henter informasjon fra alle slags interne og eksterne kilder, sier Morten Skårdal.

Ordet "portal" er så utvannet at finere Internett-kretser har sluttet å bruke det. Men Morten Skårdal, daglig leder i Corechange Norge, er sikker i sin språkbruk. En tjeneste som lar deg tilby hver og en av dine medarbeidere et rollebasert og personifiserbart grensesnitt mot intern og ekstern informasjon, som kan tilrettelegges for mobile og bærbare klienter like enkelt som for PC-er og arbeidsstasjoner med fullverdige nettlesere, og som dessuten kan brukes til å lansere det man ønsker av standard- og bedriftsapplikasjoner, fortjener betegnelsen portal.

Coreport 3g er ikke selve portalen. Det er et verktøy for å bygge tjenesten. Offisielt beskrives det som et rammeverk for tilgang til all slags e-handelsrelatert informasjon, slik at man kan legge ut enhver tenkelig form for portal, rettet mot egen bedrift, et større fellesskap, et markedssegment eller mobil e-handel.

Rammeverket i Coreport forutsetter at brukerne og deres roller defineres i en katalogtjeneste. Denne kan nedfelles i en egen database - Oracle mot Unix eller Linux, SQL Server mot Microsoft NT - eller mot en standard katalogtjeneste - Novell mot Unix eller Linux, og Active Directory mot Windows 2000. Den siste løsningen er dog ikke helt klar ennå. Poenget er at informasjonen og applikasjonene som man kan eller skal ha tilgang til, er nedfelt i roller som oppbevares i katalogtjenesten, sammen med de rettighetene man har som individ eller gruppemedlem til å variere det faste gruppeoppsettet.

For de driftsansvarlige betyr dette en fullt ut oversiktlig og effektiv metode til å sikre at alle får det de skal. "Ny medarbeider" kan for eksempel defineres som egen rolle, der igangsettingsinformasjon gis en fremtredende plass i brukergrensesnittet. Når noen slutter, sørger en endring i den sentrale katalogen for at vedkommende ikke lenger har tilgang til bedriftens tjenester, men oppfattes som en ekstern bruker.

For brukerne betyr dette en enkel og sikker pålogging og kjøring av samtlige bedriftstjenester - inklusive standardapplikasjoner som Word og Excel direkte fra webgrensesnittet - med alle egendefinerde tillegg i form av alt fra makroer og maler til spesielle informasjonskilder, i den grad disse tillates sentralt fra. Alt skjer uavhengig av hvilken arbeidsstasjon man bruker til å logge seg på nettet.

Coreport 3g kan også brukes til å samordne bedriftens tilbud til brukere av WAP-telefoner og andre trådløse enheter.

- Mange tilbyr verktøy for å lage bedriftsportaler, sier Skårdal. - Vi oppfatter ikke Lotus eller SAP som egentlige konkurrenter, siden disse krever en helt spesiell infrastruktur i bedriften, og ikke tilbyr samme mulighet til å trekke inn alle slags kilder til informasjon, slik vi er i stand til. Vi regner Plumtree, Hummingbrid og Tibco som våre største konkurrenter globalt, men ingen av disse har egen representasjon i Norge. Ellers er for eksempel iPlanet en konkurrent.

Corechange har ti installasjoner i Norge. Braathens er referansekunde.

Til toppen