Lanserer universal standard for synkronisering av data

En rekke store selskaper har gått sammen om å utvikle en universell standard for synkronisering av data mellom datamaskinformer av alle slag - det vil si mellom alt fra mobiltelefoner til tunge servere.

En rekke store selskaper har gått sammen om å utvikle en universell standard for synkronisering av data mellom datamaskinformer av alle slag - det vil si mellom alt fra mobiltelefoner til tunge servere.

IBM, Lotus, Motorola, Nokia, Palm Inc, Psion og Starfish Software annonserte i forrige uke at selskapene har dannet SyncML-initiativet. SyncML-initiativet er allerede godt i gang med å utvikle og markedsføre en åpen industrispesifikasjon for universell synkronisering av data og personlig informasjon på tvers av bedriftsinterne servere, webservere, stasjonære datamaskiner, bærbare datamaskiner, lommedatamaskiner, mobiltelefoner og andre mobile enheter, uavhengig av plattform eller produsent.

SyncML er en XML-basert datasynkroniseringsprotokoll designet for å gi en forbedret følelse av mobil databehandling ved å støtte forbedret datasynkronisering. Dataene som kan synkroniseres inkluderer e-post, kalenderinformasjon, adressebøker og bedriftsdata lagret i databaser, samt webbaserte dokumenter og nye former for innhold som dukker opp i framtiden.

Ifølge SyncML-initiativet vokser etterspørselen etter å ha tilgang til data overalt og til enhver tid. Årsaken er at stadig flere arbeider med data mens de reiser, både i jobb og på fritiden. Det forventes at antallet mobile enheter som er knyttet til Internett vil overstige antall Internett-tilknyttede PC-er i slutten av 2003.

I dag er datasynkronisering mellom forskjellige enheter basert på flere sett med protokoller hvor hver kun fungerer med et begrenset antall datatyper, enheter eller systemer. Dermed kan det lett oppstå problemer når for eksempel to brukere som har hver sin type lommedatamaskin skal forsøke å sende data til hverandre.

SyncML skal være løsningen på dette problemet. Teknologien vil baseres på eksisterende Internett- og webstandarder, inkludert XML (Extensible Markup Language), MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) og standardene for vCard og iCalendar for å representere informasjonen.

Den første utgaven av SyncML ventes å kunne bli tilgjengelig til sommeren.

Til toppen