Lanserer webløsning for alarmovervåking

SecuriNet lanserer webtjeneste til brukere som kan motta alarm informasjon direkte til en SMS eller e-post.

SecuriNet AS, som utvikler og selger utstyr for overvåket alarm- og dataoverføring, lanserer Altel Live som er en ny webtjeneste som gjør at brukeren kan motta alarm informasjon direkte til en mobiltelefon eller til e-post.

Med Altel Live får både små og store bedrifter og organisasjoner bedre kontroll over sitt alarmanlegg samtidig som man får muligheten til å se oppdaterte bilder på tjenestens webside fra de steder som man har kameraovervåking.

Den nye tjenesten gjør at brukeren kan velge ulike måter å motta alarminformasjon på alt fra SMS, e-post eller web. Tjenesten gjør det også mulig å få kartoppslag på objekt som har utløst alarm. På websidene får brukeren i tillegg oversikt over alarmhistorikk og aktiviteter.

Det vil videre være mulig å administrere alarmer via en moderne WAP telefon. For å forenkle alarmeringen kan også ulike tidsskjema legges inn for mottagerne, slik at man kan beskjed på dag eller nattetid.

Til toppen