Lanserte felles råformat for digitale foto

Adobe introduserte mandag et nytt, felles filformat for profesjonell, digital fotografering.

Adobe ønsker å forene dagens råformat for digitale fotografier med Digital Negative Specification, et nytt, felles og offentlig format. Selskapet har også publisert et fritt tilgjengelig verktøy, Adobe DNG Converter, som oversetter mange av dagens råformater om til .DNG-formatet, som følger Digital Negative Specification.

Råformatene har ifølge Adobe blitt populære på grunn av løftene om større fleksibilitet og bildekvalitet. Filene inneholder den originale informasjonen fanget opp av kamerasensoren uten noen form for bildebehandling i kameraet. Men siden det ikke finnes noen standard for disse filene, avhenger egenskapene både av den enkelte produsent og av individuelle kameraer. Det er dette Digital Negative Specification skal løse, vet at det kan lagre informasjon fra et bredt spekter av kameraer.

- Mens profesjonelle fotografer og andre kreative fagfolk benytter råformatet på grunn av den enestående kreative kontrollen de får over digitale bilder. Samtidig har klienter og utgivere problemer med å arbeide med forskjellige råformater. Ingen kan være sikre på at dagens råformater vil støttes om ti år fra nå, sier Bryan Lamkin, senior visepresident for Adobes produkter for digital foto og video, i en pressemelding.

Digital Negative Specification er basert på TIFF EP-formatet, som ifølge Adobe er en akseptert standard, og som allerede er grunnlaget for mange proprietære råformater. I .DNG-filene lagres et sett med metadata som må inkluderes i files for å beskrive nøkkeldetaljer om kameraet og innstillinger. Formatet gir også kameraprodusentene muligheten til å inkludere deres egne, private metadatafelter.

Digital Negative Specification er blitt publisert på Adobes nettsted og er fri for juridiske begrensninger eller royaltyordninger. Dette betyr at kamera- og programvareprodusenter fritt kan legge til støtte for .DNG-filer i sine produkter. Adobe støtter .DNG-formatet gjennom Photoshop Elements 3.0. Photoshop CS støtter formatet ved hjelp av en oppdatert Camera Raw Plug-in.

Både spesifikasjonen og Adobe DNG Converter er tilgjengelige fra denne siden.