Lanserte ny ytelsestest for webservere

Nå er også strømforbruket med i ligningen.

Lanserte ny ytelsestest for webservere

Nå er også strømforbruket med i ligningen.

Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) kunngjorde i slutten av forrige at ytelsestesten SPECweb2009 nå er lansert. Denne versjonen erstatter den aldrende SPECweb2005 og inkluderer blant annet muligheten til å måle effektforbruket. Det nye testverktøyet har blitt utviklet i samarbeid med blant annet AMD, Fujitsu, HP, IBN, Intel og Sun.

Den nye versjonen gir et helt nytt sett med resultater som derfor ikke kan sammenlignes med resultatene fra forgjengeren. Den inkluderer likevel de tre oppgavesettene fra SPECweb2005 som representerer bankvirksomhet, e-handel og support.

Testene knyttet til bankvirksomhet er alltid SSL-baserte. E-handeltestene benytter spørringer både med og uten SSL, mens supportdelen inkluderer store nedlastinger uten SSL.

Den nye versjonen skal ifølge SPEC kunne avdekke nøkkelkomponenter som utgjør en god, sikker webserver. Dette inkluderer LAN-ytelse, prosesseringkraft, minnebåndbredde, lagring og nå også strømforbruk. Det sistnevnte måles ved hjelp av teknologi hentet fra SPECpower-gruppen.

- Vi har svart på bransjens forespørsel om å tilby en standardisert metode for å inkludere effektmåling i ytelsesligningen for webservere, sier Rema Hariharan, formann for SPECweb-prosjektets komité, i en pressemelding.

Strømforbruk-testene i SPECweb2009 er basert på oppgavesettet for e-handel som kjøres med tre ulike belastningsnivåer. Testingen begynner med det maksimale antallet forbindelser som brukes i oppgavesettet og reduseres gradvis ned til null belastning.

Hvert belastningsnivå kjøres i ti minutter. Det nye ytelsesmålet separerer resultatene fra de delene av testen som bruker PHP-skript fra dem som bruker JSP.

Målene, som kalles SPECweb2009_PHP_Power og SPECweb2009_JSP_Power, gjengir forholdet mellom ytelse og strømforbruk og representerer antallet samtidige brukerøkter delt på antall watt som er brukt.

Oppbyggingen av SPECweb2009 i systemer med ekstern lagring
Oppbyggingen av SPECweb2009 i systemer med ekstern lagring

De tre oppgavesettene i SPECweb2009 måler på sin side den maksimale ytelsen som det høyeste antallet samtidige brukerøkter en webservere kan levere samtidig som den støtter spesifikke krav til gjennomløp og feilrate.

I motsetning til SPECweb2005 er det ingen normalisering av resultatverdiene mot en referanseplattform. Disse ytelsesmålene kalles SPECweb2009_JSP_peak og SPECweb2009_PHP_peak og forener det geometriske gjennomsnittet fra de tre oppgavesettene.

SPECweb2009 koster i utgangspunktet 1600 dollar, men tilbys ikke-kommersielle organisasjoner for 400 dollar.

Til toppen