Lapper MP3-hull i Windows

Installer de nye sikkerhetsoppdateringene fra Microsoft og Adobe.

Lapper MP3-hull i Windows
Bilde:

Både Microsoft og Adobe kom i går med nye sikkerhetsoppdateringer. Microsofts oppdateringer berører selskapets Windows-, Office- og Exchange-produkter, mens Adobes kun gjelder Adobe Reader og Acrobat.

De mest kritiske sikkerhetsoppdateringene som nå tilbys Windows-brukere, fjerner sårbarheter som finnes i henholdsvis Windows Authenticode Verification, SMB-klienten og i Windows-kjernen. Disse sårbarhetene kan potensielt utnyttes av angripere til å oppnå full kontroll over systemet. Sikkerhetsoppdateringene gjelder for alle Windows-versjonene fra og med Windows 2000.

Microsoft har også kommet med flere sikkerhetsoppdateringer som er knyttet til Windows Media Player og relaterte komponenter. Blant annet er det en sårbarhet i Microsoft MPEG Layer-3 Codecs som åpner for kjøring av vilkårlig kode. De fleste av sårbarhetene finnes i de noe eldre Windows-versjonene, men heller ikke Windows Vista går helt fri. Det gjør derimot Windows 7.

I alt er det snakk om 11 ulike sikkerhetsoppdateringer som til sammen fjerner 25 sårbarheter. Mer informasjon om oppdateringene finnes på denne siden. Oppdateringene kan lastes ned med Windows Update.

Adobe fjerner på sin side 15 ulike sårbarheter fra selskapets Acrobat- og Reader-produkter. En stor del av sårbarhetene åpner for kjøring av vilkårlig kode. Adobe har utgitt mer informasjon om oppdateringene på denne siden.

Sårbarhetene berører Adobe Reader og Acrobat med versjonsnummer 9.3.1 og lavere. Det er utgitt oppdateringer for samtlige operativsystemer som programvaren støtter.

Sammen med oppdateringene aktiverer Adobe også en ny oppdateringsfunksjon som gjør det mulig for brukere av de nevnte produktene å velge at oppdateringer av programvaren skal skje automatisk og uten brukerinteraksjon.

    Les også:

Les mer om: