Lar bedrifter bytte ut ISDN med IP-telefoni

Broadnet angriper en av Telenors mest lønnsomme kundegrupper innen telefoni.

Bredbåndsselskapet Broadnet angriper en av Telenors mest lønnsomme kundegrupper på telefoni: Bedrifter med egen telefonsentral. Broadnet tilbyr disse bedriftene en IP-telefoniløsning med gratis tellerskritt.

Overgangen innebærer at bedriftene ikke trenger å investere i nytt telefoniutstyr. Målgruppen for tilbudet er nærmere 60 000 norske bedrifter som i dag har egen ISDN-sentral.

Broadnet oppgir følgende priseksempel: En pakke med symmetrisk internettaksess i 2 Mb/s, åtte bylinjer og gratis tellerskritt for alle samtaler med fasttelefoner i Norge koster 1 990 kroner per måned. Dette skal gi en årlig besparelse på godt over 12 000 kroner bare på fastavgiftene sammenlignet med internettaksess og ISDN fra Telenor. I tillegg kommer besparelser i form av rimeligere tellerskritt til utlandet og gratis norgestakst.

Broadnet lover i neste omgang å fjerne tellerskrittene til fasttelefon mot de øvrige landene i Norden og videre mot resten av Europa, på samme måte som allerede skjer i privatmarkedet.

Til toppen