Lars Berg slutter i Mannesmann

Sjef for televirksomheten i det tyske industrikonsernet Mannesmann og tidligere Telia-sjef, Lars Berg, slutter i jobben når Vodafone nå overtar selskapet.

Berg er mest kjent som den Telia-sjefen som høsten 1997 tok kontakt med sin norske kollega, konsernsjef i Telenor, Tormod Hermansen med sikte på å få i stand en fusjon mellom Telia og Telenor. Dette skjedde like etter at Tele Danmark i realiteten ble solgt til amerikanske Ameritech av den danske staten.

Berg lykkes ikke med planene sine etter at de ble stanset av en lunken norsk regjering og en svensk regjering som ville at svenskene skulle ha full styring på det nye teleselskapet.

Fusjonssamtalene havarerte, men etter havariet ville Berg fortsette samtalene med Hermansen med sikte på å løse problemene som var skapt på politisk hold. Dette kostet imidlertid Berg jobben, og våren 1998 forlot han sjefsjobben i Telia til fordel for lederjobben for det tyske industrikonsernet Mannesmanns telekomdelel.

I Mannesmann bygde Berg videre på selskapets telekomdel, til å bli en av tungvekterne i europeisk telekom spesielt på mobiltelefoni. Høsten 1999 kjøpte da også Berg det britiske mobilselskapet Orange for 210 milliarder kroner, tilsvarende hele 73.000 kroner per kunde.

Oppkjøp opplevde han selv i vår, da verdens største telefusjon fant sted etter at Vodafone kjøpte hele Mannesmann for 1500 milliarder kroner med aksjer i eget selskap tilsvarende nesten 50 prosent av Vodafones verdi.

Nå er det imidlertid nok, skal en tro Financial Times, som skriver at fem av de seks sjefene i Mannesmann slutter etter dagens generalforsamling. Foranledningen er at fusjonen med britiske Vodafone endelig skal vedtas.

Berg får følge av Peter Gerhard, Kurt-Jürgen Kinzius og Sigmar Sattler mens styreleder Klaus Esser allerede har forlatt jobben sin.

Til toppen